zaregistrovat se

NÁRODNÍ ONKOLOGICKÝ REGISTR (NOR). SBĚR A VALIDACE DAT VE SPÁDOVÝCH PRACOVIŠTÍCH NOR.

event
14.05.2018 - 18.05.2018
place

určení

pro všeobecné sestry, porodní asistentky, radiologické asistenty, zdravotní laboranty, farmaceutické asistenty, fyzioterapeuty

náplň

Organizace onkologické péče v ČR, epidemiologie zhoubných nádorů v ČR. Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdrav. problémů TNM, patologické nálezy - hlídací mechanizmy hlášenky, incidence a hlášení zhoubných novotvarů, kodování, hlášení KOH - dispenzární péče. Informační systém pro analytické zpracování dat NOR, incidence a mortalita, hlášení zhoubného novotvaru - význam parametrů. Platná legislativa pro NOR a ochrana osobních dat. Praktické plnění a kontrola hlášení NOR, nejčastější chyby, aplikace kontrolních funkcí.


pořádá Katedra managementu
- organizátor
- vedoucí kurzu