zaregistrovat se

NÁRODNÍ ONKOLOGICKÝ REGISTR (NOR), SBĚR A VALIDACE DAT - 840-23/2021

event
Jednorázová akce: 13.10.2021 - 15.10.2021
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Zobrazit na mapě

cíl

Cílem je poskytnout účastníkům vědomosti a dovednosti, které jsou potřebné pro realizaci sběru dat do NOR, přispět k omezení chybovosti při hlášení dat do NOR, zlepšit využívání nastavených kontrolních vazeb v hlášení NOR.

určení

Všeobecná sestra, Dětská sestra, Porodní asistentka, Ergoterapeut, Radiologický asistent, Zdravotní laborant, Zdravotně-sociální pracovník, Optometrista, Ortoptista, Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví, Ortotik-protetik, Nutriční terapeut, Zubní technik, Dentální hygienistka, Zdravotnický záchranář, Farmaceutický asistent, Biomedicínský technik, Radiologický technik, Adiktolog, Praktická sestra, Behaviorální analytik, Fyzioterapeut, Psycholog ve zdravotnictví, Logoped ve zdravotnictví, Zrakový terapeut, Radiologický fyzik, Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků, Biomedicínský inženýr, Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví, Asistent behaviorálního analytika, Behaviorální technik, Laboratorní asistent, Ortoticko-protetický technik, Nutriční asistent, Asistent zubního technika, Řidič vozidla zdravotnické záchranné služby, Ošetřovatel, Masér ve zdravotnictví (Nevidomý a slabozraký ) , Zubní instrumentářka, Řidič zdravotnické dopravní služby, Autoptický laborant, Sanitář, Jiný odborný pracovník, Pracovní terapeut JOP, Lékař, Zubní lékař , Farmaceut, Pracovník v sociálních službách, fyzická osoba poskytující péči příjemci PP, Nezdravotník

náplň

Organizace onkologické péče v ČR, epidemiologie zhoubných nádorů v ČR. Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdrav. problémů TNM, patologické nálezy - hlídací mechanizmy hlášenky, incidence a hlášení zhoubných novotvarů, kodování, hlášení KOH - dispenzární péče. Informační systém pro analytické zpracování dat NOR, incidence a mortalita, hlášení zhoubného novotvaru - význam parametrů. Platná legislativa pro NOR a ochrana osobních dat. Praktické plnění a kontrola hlášení NOR, nejčastější chyby, aplikace kontrolních funkcí.

poznámka

Nutné předpokladyPro posouzení splnění vstupních požadavků účastníka (§ 62 odst. (2) zákona č. 96/2004 Sb.), je nutné s přihláškou do certifikovaného kurzu vložit do svého uživatelského profilu elektronicky úředně ověřenou kopii dokladu o odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání (maturitní vysvědčení ze SZŠ nebo diplom z VŠ nebo diplom z VOŠ spolu s vysvědčením o absolutoriu).Elektronické úředně ověřené kopie, lze získat stejně snadno jako ty papírové na pobočkách České pošty nebo u notáře. Po vložení této kopie do Vašeho uživatelském profilu nebude třeba ji znovu dokládat v případě další účasti na kurzech.

onkologická onemocnění
PŘIHLÁSIT SE
předpokládaná cena
2500 Kč

pořádá Katedra managementu
Alena Obstová organizátor obstova@nconzo.cz 543559517
Hilda Vorlíčková, vedoucí kurzu
dle rozvrhu lektor