zaregistrovat se

NÁRODNÍ ONKOLOGICKÝ REGISTR (NOR), SBĚR A VALIDACE DAT - 840-20/2022

event
Jednorázová akce: 14.10.2022 - 16.10.2022
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Zobrazit na mapě

cíl

Cílem je poskytnout účastníkům vědomosti a dovednosti, které jsou potřebné pro realizaci sběru dat do NOR, přispět k omezení chybovosti při hlášení dat do NOR, zlepšit využívání nastavených kontrolních vazeb v hlášení NOR.

určení

Všeobecná sestra, Dětská sestra, Porodní asistentka, Radiologický asistent, Zdravotní laborant, Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví, Zdravotnický záchranář, Farmaceutický asistent, Fyzioterapeut

náplň

Organizace onkologické péče v ČR, epidemiologie zhoubných nádorů v ČR. Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdrav. problémů TNM, patologické nálezy - hlídací mechanizmy hlášenky, incidence a hlášení zhoubných novotvarů, kodování, hlášení KOH - dispenzární péče. Informační systém pro analytické zpracování dat NOR, incidence a mortalita, hlášení zhoubného novotvaru - význam parametrů. Platná legislativa pro NOR a ochrana osobních dat. Praktické plnění a kontrola hlášení NOR, nejčastější chyby, aplikace kontrolních funkcí.

poznámka

Nutné předpokladyPro posouzení splnění vstupních požadavků účastníka (§ 62 odst. (2) zákona č. 96/2004 Sb.), je nutné s přihláškou do certifikovaného kurzu vložit do svého uživatelského profilu elektronicky úředně ověřenou kopii dokladu o odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání (maturitní vysvědčení ze SZŠ nebo diplom z VŠ nebo diplom z VOŠ spolu s vysvědčením o absolutoriu).Elektronické úředně ověřené kopie získáte na pobočkách České pošty nebo u notáře.

onkologická onemocnění
PŘIHLÁSIT SE
předpokládaná cena
3000 Kč

pořádá Katedra managementu
Alena Obstová organizátor obstova@nconzo.cz 543559517
Hilda Vorlíčková, vedoucí kurzu
dle rozvrhu lektor