zaregistrovat se

MIKROBIOLOGIE

event
14.01.2019 - 18.01.2019 17.06.2019 - 21.06.2019 21.10.2019 - 25.10.2019
place

určení

pro zdravotní laboranty

poznámka

Akce je zařazena do projektu “Vzdělávání pro praxi“, číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008163, který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Součástí specializačního vzdělávání je povinná praxe v akreditovaných zařízeních.


pořádá Sekretariát náměstka ředitele pro pedagogickou činnost
- organizátor
- vedoucí kurzu