zaregistrovat se

METODY STERILIZACE, VYŠŠÍHO STUPNĚ DEZINFEKCE A DEZINFEKCE - ZPŮSOBY JEJICH KONTROLY

event
place

cíl

Získání zvláštní odborné způsobilosti pro úzce vymezené činnosti.

určení

pro všeobecné sestry, dětské sestry, porodní asistentky a zdravotnické pracovníky se zodpovědností za provoz a kvalitu na pracovištích centrální sterilizace

náplň

Organizačně provozní problematika zdravotnických zařízení, metody sterilizace, vyššího stupně dezinfekce a dezinfekce a způsoby jejich kontroly.

poznámka

Teoretická část je v rozsahu 66 hodin. Součástí kurzu je odborná praxe v akreditovaném zařízení v rozsahu 40 hodin. Akreditované zařízení si účastník volí ze seznamu, který dostane v rámci teoretické části. Termín odborné praxe si domlouvá se školitelem akreditovaného zařízení. Certifikovaný kurz je ukončen zkouškou.

PŘIHLÁSIT SE
pořádá Katedra anesteziologie, resuscitace, intenzivní a perioperační péče
- organizátor
- vedoucí kurzu