zaregistrovat se

MANAŽERSKÉ KOMPETENCE A JEJICH VYUŽITÍ PRO ÚSPĚŠNĚJŠÍ VEDENÍ SOUČASNÝCH TÝMŮ - 840-9/2021

event
Jednorázová akce: 22.09.2021 - 24.09.2021 Jednorázová akce: 22.09.2021 - 24.09.2021
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Zobrazit na mapě

cíl

Získat vědomosti a dovednosti manažera potřebné pro řešení každodenních i obtížných situací, k zhodnocení vlastních kompetencí v jednotlivých důležitých dimenzích - v oblasti jejich inteligenčního, emočního a manažerského potenciálu.

určení

Všeobecná sestra, Dětská sestra, Porodní asistentka, Ergoterapeut, Radiologický asistent, Zdravotní laborant, Zdravotně-sociální pracovník, Optometrista, Ortoptista, Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví, Ortotik-protetik, Nutriční terapeut, Zubní technik, Dentální hygienistka, Zdravotnický záchranář, Farmaceutický asistent, Biomedicínský technik, Radiologický technik, Adiktolog, Praktická sestra, Behaviorální analytik, Fyzioterapeut, Psycholog ve zdravotnictví, Logoped ve zdravotnictví, Zrakový terapeut, Radiologický fyzik, Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků, Biomedicínský inženýr, Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví, Asistent behaviorálního analytika, Behaviorální technik, Laboratorní asistent, Ortoticko-protetický technik, Nutriční asistent, Asistent zubního technika, Řidič vozidla zdravotnické záchranné služby, Ošetřovatel, Masér ve zdravotnictví (Nevidomý a slabozraký ) , Zubní instrumentářka, Řidič zdravotnické dopravní služby, Autoptický laborant, Sanitář, Jiný odborný pracovník, Pracovní terapeut JOP, Lékař, Zubní lékař , Farmaceut, Pracovník v sociálních službách, fyzická osoba poskytující péči příjemci PP, Nezdravotník

náplň

Charakteristika manažerských kompetencí, manažerský kompetenční model. Sestava kompetenčního modelu pro vlastní pozici. Klíčové kompetence podřízených, jejich charakteristika. Manažerské role a kompetence, které v nich využíváme. Jak rozvíjet kompetence vlastní i podřízených - základní přístupy. Nástroje rozvoje kompetencí. Koučink ve vedení lidí. Práce s emocemi.

management
PŘIHLÁSIT SE
předpokládaná cena
4500 Kč

pořádá Katedra managementu
Alena Obstová organizátor obstova@nconzo.cz 543559517
Marie Malinková vedoucí kurzu
dle rozvrhu lektor