zaregistrovat se

KONZULTAČNÍ DNY NÁRODNÍ REFERENČNÍ LABORATOŘE PRO KOMUNÁLNÍ HLUK

event
29.01.2019 - 30.01.2019
place

určení

pro odborné pracovníky vykonávající státní zdravotní dozor a pořizující podklady pro výkon státního zdravotního dozoru - pro pracovníky oboru hygiena komunální z KHS a ZÚ.

náplň

Aktuální informace z oboru potřebné pro výkon státního zdravotního dozoru, dosavadní zkušenosti s aplikací nové legislativy v praxi - panelová diskuse. Diskuse a konzultace odborných a právních problémů z dozorové praxe a z měření a hodnocení hluku.


pořádá Subkatedra ochrany veřejného zdraví
- organizátor
- vedoucí kurzu