zaregistrovat se

Kontakty

IČ: 00023850
DIČ: CZ00023850
Banka: ČNB, číslo účtu: 197435621/0710
ID datové schránky NCONZO: a55vw2c
 
Poštovní spojení:
Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů
Vinařská 6
603 00 Brno

ústředna

 
 
 
phone
543 559 111
 

recepce

mail

 
phone
543 559 151

sekretariát úseku regulace nelékařských
povolání

mail
phone
543 559 511

evidence specializačního vzdělávání a organizace zkoušek

mail
 
phone
543 559 581
543 559 582

ministerstvo zdravotnictví oddělení uznávání kvalifikací

 
phone
543 559 553
543 559 555

specializovaná knihovna

mail

 
phone
543 559 577

protikorupční e-mailová adresa

 
mail
 
 

sekretariát ředitele

mail
 
phone
543 559 501

sekretariát
pedagogického úseku

mail
phone
543 559 503
 

sekretariát náměstka úseku ekonomického a technického

mail
phone
543 559 251
 

oddělení organizace vzdělávacích akcí

mail

ubytovací provoz

mail
 
phone
543 559 155

tiskárenské středisko NCO NZO

mail
 
phone
543 559 290

stravovací provoz

mail
 
phone
543 559 295

prodejna odborné literatury

mail
 
phone
543 559 507

autorizace

mail
 
phone
543 559 559
543 559 560
Upraveno: 26.04.2019 15:20