zaregistrovat se

Kontakty

IČ: 00023850
DIČ: CZ00023850
Banka: ČNB, číslo účtu: 197435621/0710
ID datové schránky NCONZO: a55vw2c
 
Poštovní spojení:
Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů
Vinařská 6
603 00 Brno

recepce

mail


phone
543 559 151

ubytovací provoz

mail


phone
543 559 155

sekretariát úseku regulace nelékařských povolání


mail

phone

543 559 511

evidence specializačního vzdělávání a organizace zkoušek


mail
 
phone
543 559 581
543 559 582

ministerstvo zdravotnictví oddělení uznávání kvalifikací


phone
543 559 553
543 559 555
 

oddělení organizace vzdělávacích akcí


mail
 
 

protikorupční e-mailová adresa

 
mail
 


sekretariát ředitele


mail
 
phone
543 559 501

sekretariát
pedagogického úseku


mail

phone
543 559 503
 

sekretariát náměstka úseku ekonomického a technického


mail

phone
543 559 251
 

autorizace


mail
 
phone
543 559 559
543 559 560

tiskárenské středisko NCO NZO


mail
 
phone
543 559 290
 

stravovací provoz


mail
 
phone
543 559 295

prodejna odborné literatury


mail
 
phone
543 559 507

specializovaná knihovna

mail

 
phone
543 559 577
Upraveno: 21.04.2021 10:39