zaregistrovat se

Zaměstnávání žadatelů ze států mimo Evropskou unii

Základní informace o postupech při zaměstnávání v nelékařských zdravotnických profesích v České republice.

 
Více informací >>>

Pokud chcete přijet do České republiky pracovat, musíte mít již před příjezdem zajištěno v ČR zaměstnání. Cizinec se může ucházet pouze o pracovní místo, které je zveřejněno na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky (dále jen MPSV) jako vhodné pro cizince a je neobsazené více jak 1 měsíc. Portál MPSV je dostupný na stránkách https://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/zamka/ciz.

Dále musíte získat pracovní a pobytové vízum = zaměstnaneckou kartu, případně modrou kartu. Zaměstnanecká karta je určena pro žadatele o zaměstnání s nižší kvalifikací, modrá karta pak pro žadatele o zaměstnání vyžadující vysokou kvalifikaci, kteří mají absolvované vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání (v délce trvání minimálně 3 roky).
Dále je potřeba požádat o nostrifikaci zdravotnického vzdělání – tedy oficiální potvrzení, že úroveň vzdělání a kvalifikace získané v zahraničí odpovídá úrovni vyžadované v ČR.
Pokud se cizinec uchází o pracovní místo zdravotnického pracovníka (všeobecná sestra, zdravotní laborant apod.), musí také získat rozhodnutí o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání v ČR, které vydává Ministerstvo zdravotnictví ČR a to:
- na dobu určitou maximálně na 1 rok na základě pozvání zdravotnického zařízení v ČR k nabývání odborných znalostí nebo praktických zkušeností,
- na dobu neurčitou na základě úspěšného složení aprobační zkoušky.
Vhodná je také znalost českého jazyka na úrovni 2a (podrobněji na https://www.jazykove-urovne.cz/uroven-a2/)

Je tedy nutné vyřídit:
1. Pracovní a pobytové vízum (Zaměstnaneckou kartu, ev. Modrou kartu),
2. Nostrifikaci,
3. Uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání pro osoby s dosaženým vzděláním mimo členské země EU
(zahrnuje povolení k výkonu odborné praxe na dobu určitou (§ 89 odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb.) nebo uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání (§ 85b zákona č. 96/2004 Sb.) podmíněné vykonáním aprobační zkoušky.
Vhodná je také znalost českého jazyka na úrovni 2a (podrobněji na https://www.jazykove-urovne.cz/uroven-a2/).

Upraveno: 12.12.2019 11:31