zaregistrovat se

Kontaktní centrum pro cizince

Pro nelékařské zdravotnické pracovníky bylo Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO) zřízeno jednotné kontaktní centrum pro cizince. Toto centrum bude pomáhat uchazečům o zaměstnání v České republice při jednání s úřady a vyřizování všech povolení, které je nutné pro práci v České republice vlastnit.

Upraveno: 08.04.2020 10:24