zaregistrovat se

KOMUNITNÍ NUTRIČNÍ PÉČE A PORADENSTVÍ U SENIORŮ - 820-15/2021

event
Teoretická část: 11.10.2021 - 15.10.2021
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Zobrazit na mapě

cíl

Získání zvláštní odborné způsobilosti.

určení

Nutriční terapeut

náplň

Fyziologie metabolismu ve vyšším věku, poruchy vodního a minerálního hospodářství. Změny metabolismu při sarkopénii, patologické změny související se stárnutím. Onemocnění vedoucí ke zhoršení příjmu potravy a tekutin. Vyšetření nutričního stavu pacienta a stanovování nutričních potřeb. Vzájemná vazba léků a potravin. Výživa a nutriční podpora seniorů. Komunikační dovednosti při edukaci seniorů. Edukace a příprava edukačních materiálů.

poznámka

Nutné předpokladyPro posouzení splnění vstupních požadavků účastníka (§ 62 odst. (2) zákona č. 96/2004 Sb.), je nutné s přihláškou do certifikovaného kurzu vložit do svého uživatelského profilu elektronicky úředně ověřenou kopii dokladu o odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání (maturitní vysvědčení ze SZŠ nebo diplom z VŠ nebo diplom z VOŠ spolu s vysvědčením o absolutoriu).Elektronické úředně ověřené kopie, lze získat stejně snadno jako ty papírové na pobočkách České pošty nebo u notáře. Po vložení této kopie do Vašeho uživatelském profilu nebude třeba ji znovu dokládat v případě další účasti na kurzech.

nutriční péče senior
PŘIHLÁSIT SE
předpokládaná cena
10000 Kč

pořádá Katedra ošetřovatelství a porodní asistence
Lucie Šebelová organizátor sebelova@nconzo.cz 543559583
Dana Dřínovská vedoucí kurzu
dle rozvrhu lektor