zaregistrovat se

KOMPETENČNÍ MODELY V ZAŘÍZENÍCH POSKYTUJÍCÍ ZDRAVOTNÍ SLUŽBY - 840-38/2021

event
Jednorázová akce: 19.10.2021 - 21.10.2021
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Zobrazit na mapě

cíl

Cílem VA je pochopení významu systematického využívání kompetenčních modelů v pozici zaměstnance i manažera, osvojení si metodiky práce s kompetenčním modelem, který můžeme chápat jako uspořádaný a ucelený výčet kompetencí - způsobilostí vykonávat činnosti spojené s danou pozicí ve firmě (co mám dělat), a zvládnutím způsobu jednání v dané pozici (jak to mám dělat).

určení

Porodní asistentka, Ergoterapeut, Zdravotní laborant, Zdravotně-sociální pracovník, Optometrista, Ortoptista, Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví, Ortotik-protetik, Zubní technik, Dentální hygienistka, Zdravotnický záchranář, Farmaceutický asistent, Biomedicínský technik, Radiologický technik, Adiktolog, Praktická sestra, Behaviorální analytik, Fyzioterapeut, Psycholog ve zdravotnictví, Logoped ve zdravotnictví, Zrakový terapeut, Radiologický fyzik, Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků, Biomedicínský inženýr, Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví, Asistent behaviorálního analytika, Behaviorální technik, Laboratorní asistent, Ortoticko-protetický technik, Nutriční asistent, Asistent zubního technika, Řidič vozidla zdravotnické záchranné služby, Ošetřovatel, Masér ve zdravotnictví (Nevidomý a slabozraký ) , Zubní instrumentářka, Řidič zdravotnické dopravní služby, Autoptický laborant, Sanitář, Jiný odborný pracovník, Pracovní terapeut JOP

náplň

Kompetenční moduly - teoretická východiska. Rozdělení a charakteristika kompetencí pro danou pozici. Kompetenční moduly v praxi. Hodnocení úrovně kompetencí a jejich škálování. Kompetenční standardy pro jednotlivé pozice.

efektivní komunikace
PŘIHLÁSIT SE
předpokládaná cena
3000 Kč

pořádá Katedra managementu
Alena Obstová organizátor obstova@nconzo.cz 543559517
Hilda Vorlíčková, vedoucí kurzu
lektoři Alena Sehnalová dle rozvrhu