zaregistrovat se

Knihovna - novinky

01.jpg
 
DUŠOVÁ, Bohdana, Martina HERMANNOVÁ a Vladimíra MAJDYŠOVÁ. Potřeby žen v porodní asistenci. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-0837-4. katalog:
02.jpg
 
MIERTOVÁ, Michaela. Riziko pádu v ošetřovatelské praxi: u hospitalizovaných pacientů s neurologickým onemocněním. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-0850-3. katalog:
03.jpg
 
STASKOVÁ, Věra, Valérie TÓTHOVÁ a Jaroslav KOŤA. Odkaz Joyce E. Travelbee pro ošetřovatelství 21. století. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-2206-6.. katalog:
04.jpg
 
JÍLEK, Petr a Petr JÍLEK. Imunologie: stručně, jasně, přehledně. 2., doplněné vydání. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-0595-3. katalog:
05.jpg
 
ČERVENKOVÁ, Barbora. Rozvoj komunikačních a jazykových schopností: u dětí od narození do tří let věku. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-2054-3. katalog:
06.jpg
 
POKORNÁ, Andrea, Dana DOLANOVÁ, Veronika ŠTROMBACHOVÁ, Petra BÚŘILOVÁ, Jana KUČEROVÁ a Jan MUŽÍK. Management nežádoucích událostí ve zdravotnictví: metodika prevence, identifikace a analýza. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-0720-9. katalog:
07.jpg
 
KŘÍŽOVÁ, Jarmila, Jaromír KŘEMEN, Eva KOTRLÍKOVÁ a Štěpán SVAČINA. Enterální a parenterální výživa. 3., přepracované a doplněné vydání. Praha: Mladá fronta, 2019. ISBN 978-80-204-5009-8. katalog:
08.jpg
 
BUŽGOVÁ, Radka a Lucie SIKOROVÁ. Dětská paliativní péče. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-0584-7. katalog:
09.jpg
 
JEDLIČKOVÁ, Jaroslava. Ošetřovatelská perioperační péče. 2. rozšířené vydání. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2019. ISBN 978-80-7013-598-3. katalog:
10.jpg
 
LEJSKA, Mojmír a Radan HAVLÍK. Základy praktické audiologie a audiometrie. Vydání: druhé rozšířené. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2019. ISBN 978-80-7013-599-0. katalog:
Upraveno: 24.06.2019 14:06