zaregistrovat se

KLINICKÁ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBA

event
18.11.2019 - 22.11.2019
place

určení

pro zdravotní laboranty

poznámka

Akce je zařazena do projektu “Vzdělávání pro praxi“, číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008163, který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Součástí specializačního vzdělávání je povinná praxe v akreditovaných zařízeních.

PŘIHLÁSIT SE
pořádá Sekretariát náměstka ředitele pro pedagogickou činnost
- organizátor
- vedoucí kurzu