zaregistrovat se

KLINICKÁ BIOCHEMIE

event
09.12.2019 - 13.12.2019
place

určení

pro zdravotní laboranty, kteří zahájili studium v roce 2019

poznámka

Akce je zařazena do projektu "Vzdělávání pro praxi“, číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008163, který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Součástí specializačního vzdělávání je povinná praxe v akreditovaných zařízeních.

PŘIHLÁSIT SE
pořádá Sekretariát náměstka ředitele pro pedagogickou činnost
- organizátor
- vedoucí kurzu