zaregistrovat se

KLINICKÁ BIOCHEMIE:

event
11.12.2018 - 15.12.2018
place

určení

zdravotní laboranti, kteří zahájili studium v roce 2018,

poznámka

Akce je zařazena do projektu“ Vzdělávání pro praxi“, číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008163, který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Součástí specializačního vzdělávání je povinná praxe na akreditovaných pracovištích. Seznam pracovišť bude účastníkům předán a doplňován po obdržení rozhodnutí MZ ČR.

PŘIHLÁSIT SE
pořádá Sekretariát náměstka ředitele pro pedagogickou činnost
- organizátor
- vedoucí kurzu