zaregistrovat se

KANYLACE ARTERIE RADIALIS A DEKANYLACE ARTERIÍ - 830-210/2022

event
Teoretická část: 14.11.2022 - 16.11.2022
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Zobrazit na mapě

cíl

Získání zvláštní odborné způsobilosti pro úzce vymezené zdravotnické činnosti.

určení

Všeobecná sestra, Porodní asistentka, Zdravotnický záchranář

náplň

Patofyziologie cévního systému horní a dolní končetiny ve vztahu ke kanylaci a dekanylaci arterií. Techniky zavádění. Péče o pacienta po kanylaci arterie. Nácviky na modelech.

poznámka

Součástí kurzu je odborná praxe v akreditovaném zařízení v rozsahu 40 hodin. Akreditované zařízení si účastník volí ze seznamu, který dostane v rámci teoretické části. Termín odborné praxe si domlouvá se školitelem akreditovaného zařízení. Certifikovaný kurz je ukončen zkouškou. Předpokládaná cena je za teoretickou část certifikovaného kurzu.

Nutné předpokladyPro všeobecné sestry se specializovanou způsobilostí v oboru Intenzivní péče a pro všeobecné sestry, porodní asistentky a zdravotnické záchranáře, kteří absolvovali certifikovaný kurz Punkce arterie radialis a arterie femoralis.Pro posouzení splnění vstupních požadavků účastníka (§ 62 odst. (2) zákona č. 96/2004 Sb.), je nutné s přihláškou do certifikovaného kurzu vložit do svého uživatelského profilu elektronicky úředně ověřenou kopii dokladu o odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání (maturitní vysvědčení ze SZŠ nebo diplom z VŠ nebo diplom z VOŠ spolu s vysvědčením o absolutoriu).Elektronické úředně ověřené kopie, lze získat stejně snadno jako ty papírové na pobočkách České pošty nebo u notáře. Po vložení této kopie do Vašeho uživatelském profilu nebude třeba ji znovu dokládat v případě další účasti na kurzech.

zdravotnický záchranář porodní asistentka všeobecná sestra ARO JIP intenzivní péče arterie kanylace
PŘIHLÁSIT SE
předpokládaná cena
2850 Kč

pořádá Katedra anesteziologie, resuscitace, intenzivní a perioperační péče
Jarmila Šindelková organizátor sindelkova@nconzo.cz 543559534
Radka Kachlíková vedoucí kurzu
dle rozvrhu lektor