zaregistrovat se

KANYLACE ARTERIE RADIALIS A DEKANYLACE ARTERIÍ

event
place

cíl

Získání zvláštní odborné způsobilosti pro úzce vymezené činnosti.

určení

pro všeobecné sestry se specializovanou způsobilostí v oboru Intenzivní péče a pro všeobecné sestry, porodní asistentky a zdravotnické záchranáře, kteří absolvovali certifikovaný kurz Punkce arterie radialis a arterie femoralis

náplň

Patofyziologie cévního systému horní a dolní končetiny ve vztahu ke kanylaci a dekanylaci arterií. Techniky zavádění. Péče o pacienta po kanylaci arterie. Nácviky na modelech.

poznámka

Součástí kurzu je odborná praxe v akreditovaném zařízení v rozsahu 40 hodin. Akreditované zařízení si účastník volí ze seznamu, který dostane v rámci teoretické části. Termín odborné praxe si domlouvá se školitelem akreditovaného zařízení. Certifikovaný kurz je ukončen zkouškou.

PŘIHLÁSIT SE
pořádá Katedra anesteziologie, resuscitace, intenzivní a perioperační péče
- organizátor
- vedoucí kurzu