zaregistrovat se

REHABILITAČNÍ OŠETŘOVÁNÍ A MANIPULACE S IMOBILNÍM KLIENTEM V PALIATIVNÍ PÉČI

event
08.06.2019
place

určení

pro všeobecné sestry, praktické sestry, ošetřovatele, sanitáře a další nelékařské zdravotnické pracovníky se zájmem o uvedenou problematiku

náplň

Základní rehabilitační úkony v práci sestry. Rehabilitační ošetřování na lůžku, dechová cvičení, pravidla polohování, aktivní a pasivní cvičení. Asistence při přesunech s použitím účelných pomůcek, nácvik vertikalizace, manuální pomoc při vykašlávání v situacích, kdy není dostupné odsávací zařízení, polohování ruky tetraplegika a spastických končetin, přístupy ke klientům se změněnou schopností vnímání, používání kompenzačních pomůcek. Nácvik praktických dovedností. Pro praktické nácviky je vhodné sportovní oblečení.

PŘIHLÁSIT SE
pořádá Katedra ošetřovatelství a porodní asistence
- organizátor
- vedoucí kurzu