zaregistrovat se

INTERNÍ AUDITOR V ZAŘÍZENÍCH POSKYTUJÍCÍCH ZDRAVOTNÍ SLUŽBY - 840-4/2019

event
Jednorázová akce: 09.11.2019 - 10.11.2019
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Zobrazit na mapě

cíl

Získají specifické vědomosti a praktické dovednosti v oblasti plánování, přípravy, realizace a dokumentování interního auditu v zařízení poskytující zdravotní péči.

určení

Jiný odborný pracovník

náplň

Základní charakteristika systémů managementu kvality ve zdravotnictví. Charakteristika a cíle interního auditu, základní pojmy a požadavky založené na normě ČSN EN ISO 19 011. Role zainteresovaných osob v procesu interního auditu. Fáze interního auditu. Tvorba kontrolního listu, plánu interního auditu, protokolu o neshodě/zjištění a zprávy o interním auditu – praktické nácviky.

kvalita péče

pořádá Katedra managementu
Alena Obstová organizátor obstova@nconzo.cz 543559517
Hilda Vorlíčková, vedoucí kurzu
Patrik Kapias lektor