zaregistrovat se

INTERNÍ AUDITOR V ZAŘÍZENÍCH POSKYTUJÍCÍCH ZDRAVOTNÍ SLUŽBY

event
15.03.2019 - 17.03.2019
place

určení

pro nelékařské zdravotnické pracovníky a další zájemce, kteří plánují a provádí interní audit

náplň

Základní charakteristika systémů managementu kvality ve zdravotnictví. Charakteristika a cíle interního auditu, základní pojmy a požadavky založené na normě ČSN EN ISO 19 011. Role zainteresovaných osob v procesu interního auditu. Fáze interního auditu. Tvorba kontrolního listu, plánu interního auditu, protokolu o neshodě/zjištění a zprávy o interním auditu – praktické nácviky.


pořádá Katedra managementu
- organizátor
- vedoucí kurzu