zaregistrovat se

INTENZIVNÍ PÉČE V PEDIATRII

event
26.11.2018 - 30.11.2018
place

cíl

Získání specializované způsobilosti s označením specialisty Dětská sestra pro intenzivní péči.

určení

pro všeobecné sestry se specializovanou způsobilostí dětská sestra, účastnice projektu FN Brno

náplň

dle vzdělávacího programu

poznámka

Specializační vzdělávání je určeno pro cílovou skupinu projektu „Podpora specializačního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků“, CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007501, který je realizován FN Brno a je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Součástí kurzu je povinná praxe v akreditovaných zařízeních v rozsahu 80 hodin. Seznam akreditovaných pracovišť pro odbornou praxi bude účastníkům studia předán v průběhu teoretické výuky. Součástí specializačního vzdělávání je e-learning.


pořádá Sekretariát náměstka ředitele pro pedagogickou činnost
- organizátor
- vedoucí kurzu