zaregistrovat se

INTENZIVNÍ PÉČE:

event
18.06.2018 - 22.06.2018 08.10.2018 - 12.10.2018 03.12.2018 - 07.12.2018
place

cíl

Získání specializované způsobilosti s označením specialisty Sestra pro intenzivní péči.

určení

pokračování kurzu č. 322 z roku 2017

poznámka

Akce je zařazena do projektu“ Vzdělávání pro praxi“, číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008163, který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Součástí SV je praxe v akreditovaných zařízeních v rozsahu 80 hodin. Seznam zařízení akreditovaných pro praktickou část bude účastníkům specializačního vzdělávání předán v průběhu teoretické výuky. Součástí specializačního vzdělávání je e-learningová podpora.


pořádá Sekretariát náměstka ředitele pro pedagogickou činnost
- organizátor
- vedoucí kurzu