zaregistrovat se

INTENZIVNÍ PÉČE

event
27.05.2019 - 31.05.2019 23.09.2019 - 27.09.2019 02.12.2019 - 06.12.2019
place

cíl

Získání specializované způsobilosti s označením specialisty Sestra pro intenzivní péči.

určení

pro všeobecné sestry zařazené do specializačního vzdělávání v oboru Intenzivní péče

poznámka

Akce je zařazena do projektu“ Vzdělávání pro praxi“, číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008163, který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Součástí SV je praxe v akreditovaných zařízeních v rozsahu 80 hodin. Aktuální seznam akreditovaných zařízení pro praktickou část vzdělávacího programu je zveřejněn na www.mzcr.cz.

PŘIHLÁSIT SE
pořádá Sekretariát náměstka ředitele pro pedagogickou činnost
- organizátor
- vedoucí kurzu