zaregistrovat se

INTENZIVNÍ PÉČE

event
21.05.2018 - 25.05.2018 17.09.2018 - 21.09.2018 10.12.2018 - 14.12.2018
place

cíl

Získání specializované způsobilosti s označením specialisty Sestra pro intenzivní péči.

určení

pro všeobecné sestry zařazené do specializačního vzdělávání v oboru Intenzivní péče, účastnice projektu FN Brno

poznámka

Specializační vzdělávání je určeno pro cílovou skupinu projektu „Podpora specializačního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků“, CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007501, který je realizován FN Brno a je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Součástí SV je praxe v akreditovaných zařízeních v rozsahu 80 hodin. Seznam zařízení akreditovaných pro praktickou část bude účastníkům specializačního vzdělávání předán v průběhu teoretické výuky. Součástí specializačního vzdělávání je e-learningová podpora.


pořádá Sekretariát náměstka ředitele pro pedagogickou činnost
- organizátor
- vedoucí kurzu