zaregistrovat se

Režim vstupu do prostor Národního centra od 1. 11. 2021

Vážení hosté,

Národní centrum přijalo v souladu s platnými nařízeními systémová opatření týkající se vstupu do svých prostor, která se vztahují jak na vlastní zaměstnance, tak na externí návštěvníky.

Cílem opatření je minimalizace rizika přenosu nákazy covid-19 v rámci našeho exponovaného pracoviště.

Od pondělí 1. 11. 2021 nebude umožněn do budovy vstup osobě, která nebude schopna prokázat, že:

1. absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, a doložit tuto skutečnost potvrzením poskytovatele zdravotních služeb,

2. absolvovala nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, a doložit tuto skutečnost potvrzením poskytovatele zdravotních služeb,

3. byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1, a od dokončeného očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní,

4. prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní; a doložit tuto skutečnost potvrzením poskytovatele zdravotních služeb,

5. na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

Čestné prohlášení ke stažení

 

Děkujeme za Vaši součinnost

Ing. Jaroslav Kratochvíl

​ředitel NCO NZO

Upraveno: 21.10.2021 14:21