zaregistrovat se

Režim vstupu do prostor Národního centra od 15. 3. 2021

Vážení hosté,
Národní centrum přijalo v souladu s platnou legislativou systémová opatření týkající se vstupu do svých prostor, která se vztahují jak na vlastní zaměstnance, tak na externí návštěvníky.

Cílem opatření je minimalizace rizika přenosu nákazy covid-19 v rámci našeho exponovaného pracoviště.

Počínaje pondělím 15. 3. 2021 nebude umožněn do budovy vstup osobě, která nebude schopna čestně prohlásit, že:
1) byla s negativním výsledkem otestována a výsledek testu není starší než 7 dnů pro účel jednorázové návštěvy (např. zkouška, pracovní setkání apod.),

2) nebo byla s negativním výsledkem otestována a výsledek testu není starší než 2 dny pro účel ubytování a účasti na vícedenní vzdělávací akci,

3) nebo má ukončeno očkování proti covid-19 a splněn odstup od poslední dávky nejméně 14 dní,

4) nebo prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění covid-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní.

Text čestného prohlášení si můžete stáhnout a předem vyplnit zde.link Čestné prohlášení prosím odevzdávejte v souladu s pokyny pracovníka recepce.

Pro osoby, které nemohou čestné prohlášení vyplnit, bude na recepci Národního centra počínaje 15. 3. 2021 možnost zakoupit testovací set a provést samotestování. Za tím účelem je k dispozici v sousedství recepce vyhrazena samotestovací místnost.

Děkujeme za součinnost v této pro nás všechny obtížné době

PharmDr. Jan Šaloun, Ph.D.

​ředitel NCO NZO

Upraveno: 19.03.2021 10:03