zaregistrovat se

HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE

event
02.12.2019
place

cíl

získání specializované způsobilosti v oboru Hygiena a epidemiologie

určení

pro asistenty ochrany a podpory veřejného zdraví

náplň

Zahájení specializačního vzdělávání a základní modul Ochrana a podpora veřejného zdraví podle programu SV.

poznámka

Akce je zařazena do projektu ,, Vzdělávání pro praxi“, číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008163. Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Součástí specializačního vzdělávání je povinná praxe na akreditovaných pracovištích, jejich aktuální seznam zveřejňuje ministerstvo na www.mzcr.cz. Kurz bude otevřen při naplnění potřebného počtu účastníků pro realizaci SV. Termíny budou v takovém případě určeny a přihlášeným účastníkům včas sděleny, uvedený termín je termín možného zahájení.

PŘIHLÁSIT SE
pořádá Sekretariát náměstka ředitele pro pedagogickou činnost
- organizátor
- vedoucí kurzu