zaregistrovat se

HODNOCENÍ RIZIK, PREVENCE A LÉČBA DEKUBITŮ - 820-68/2020

event
1. část: 13.05.2020 - 15.05.2020 1. část: 30.09.2020 - 02.10.2020 2. část: 02.06.2021 - 04.06.2021
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Zobrazit na mapě

cíl

Cílem certifikovaného kurzu (CK) je prohloubit znalosti získané kvalifikačním vzděláním a připravit všeobecnou sestru na výkon úzce vymezených činností při poskytování ošetřovatelské péče pacientům s rizikem vzniku dekubitů a s dekubity.

určení

Všeobecná sestra

náplň

Specifika ošetřovatelské péče u pacientů s rizikem vzniku dekubitů, intervence, komunikační dovednosti, etické a právní aspekty při poskytování zdravotních služeb se zaměřením na prevenci a léčbu dekubitů, praktická cvičení.

poznámka

Součástí vzdělávacího programu je povinná praktická výuka v akreditovaných zařízeních v rozsahu 24 hodin. Seznam akreditovaných zařízení pro povinnou praktickou část vzdělávacího programu bude účastníkům předán v průběhu kurzu. Kurz má e-learningovou studijní podporu. Uvedená cena je za teoretickou část.

Nutné předpokladyPro posouzení splnění vstupních požadavků účastníka (§ 62 odst. (2) zákona č. 96/2004 Sb.), je nutné s přihláškou do certifikovaného kurzu vložit do svého uživatelského profilu elektronicky úředně ověřenou kopii dokladu o odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání (maturitní vysvědčení ze SZŠ nebo diplom z VŠ nebo diplom z VOŠ spolu s vysvědčením o absolutoriu).Elektronické úředně ověřené kopie, lze získat stejně snadno jako ty papírové na pobočkách České pošty nebo u notáře. Po vložení této kopie do Vašeho uživatelském profilu nebude třeba ji znovu dokládat v případě další účasti na kurzech.

dekubity ošetřování pacientů celoživotní vzdělávání
odkazy
Informace o konverzi dokumentů od České pošty bližší informace o konverzi dokumentů od České pošty
launch otevřít

pořádá Katedra ošetřovatelství a porodní asistence
Lucie Šebelová organizátor sebelova@nconzo.cz 543559583
Erika Minářová vedoucí kurzu
dle rozvrhu lektor