zaregistrovat se

HISTOLOGIE

event
04.03.2019 - 08.03.2019 14.10.2019 - 18.10.2019
place

určení

pro zdravotní laboranty, kteří zahájili v roce 2018

poznámka

Akce je zařazena do projektu “Vzdělávání pro praxi“, číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008163, který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Součástí specializačního vzdělávání je povinná praxe v akreditovaných zařízeních.


pořádá Sekretariát náměstka ředitele pro pedagogickou činnost
- organizátor
- vedoucí kurzu