zaregistrovat se

HISTOLOGIE:

event
10.12.2018 - 14.12.2018
place

určení

pro zdravotní laboranty

poznámka

Akce je zařazena do projektu“ Vzdělávání pro praxi“, číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008163, který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Součástí specializačního vzdělávání je povinná praxe na akreditovaných pracovištích. Seznam pracovišť bude účastníkům předán a doplňován po obdržení rozhodnutí MZ ČR.


pořádá Sekretariát náměstka ředitele pro pedagogickou činnost
- organizátor
- vedoucí kurzu