zaregistrovat se

Žádosti - autorizace

Žádost o udělení autorizace

Fyzická osoba

Fyzická osoba podnikající

Právnická osoba

Právnická osoba vykonávající činnost školy

 

Žádost o prodloužení platnosti autorizace

Fyzická osoba

Fyzická osoba podnikající

Právnická osoba

Právnická osoba vykonávající činnost školy

 

Další formuláře

Ohlášení změny/nahlášení nové provozovny, kde budou probíhat zkoušky z profesní kvalifikace

 

Změna autorizovaných zástupců

Fyzická osoba podnikající

Právnická osoba

Právnická osoba vykonávající činnost školy

Upraveno: 02.02.2021 09:38