zaregistrovat se

Žádost a termíny - aprobační zkouška

Termíny aprobační zkoušky pro rok 2021
Termíny písemné a ústní části aprobační zkoušky 2. pololetí picture_as_pdf

 

Formulář žádosti o vykonání aprobační zkoušky
K dispozici v aplikaci EZP (Evidence zdravotnických pracovníků) link

 

Žádost je nutné vyplnit dle níže uvedených pokynů:

1. vyplnit žádost v aplikaci a uložit ji
2. stáhnout žádost pro tisk
3. vytisknout žádost z formátu PDF
4. žádost podepsat
5. zaslat kompletní žádost, včetně požadovaných příloh na adresu uvedenou v žádosti

K vyplněné a podepsané žádosti o vykonání aprobační zkoušky je nutné doložit následující doklady:

  • ověřená kopie rozhodnutí o nostrifikaci zahraničního vzdělání (s nostrifikační doložkou nebo osvědčením o uznání platnosti) nebo osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání;

   - nedokládají žadatelé, kteří žádají o vykonání aprobační zkoušky pro povolání řidiče vozidla zdravotnické záchranné služby, ošetřovatele, maséra ve zdravotnictví/nevidomého a slabozrakého maséra ve zdravotnictví, zubní instrumentářky, řidiče zdravotnické dopravní služby, autoptického laboranta a sanitáře;

  • ověřené kopie dokladů o získaném zahraničním vzdělání (diplom, certifikát, osvědčení nebo vysvědčení) poskytující informace o délce studia, rozsahu teoretické a praktické přípravy, znalostech a dovednostech, které žadatel v průběhu studia získal, a činnostech, ke kterým získal oprávnění;

   - dokládají žadatelé, kteří žádají o vykonání aprobační zkoušky pro povolání řidiče vozidla zdravotnické záchranné služby, ošetřovatele, maséra ve zdravotnictví/nevidomého a slabozrakého maséra ve zdravotnictví, zubní instrumentářky, řidiče zdravotnické dopravní služby, autoptického laboranta a sanitáře;

  • prostou kopii oddacího listu či jiného dokladu o změně příjmení (v případě, že žadatel změnil příjmení).

 

Veškeré výše uvedené doklady musí být doloženy v českém jazyce, případně musí být opatřeny úředně ověřeným překladem, tj. překladem provedeným tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků ve smyslu zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v platném znění.

NCO NZO PO OBDRŽENÍ ŽÁDOSTI O VYKONÁNÍ APROBAČNÍ ZKOUŠKY ZAŠLE UCHAZEČI NEJMÉNĚ 30 DNŮ PŘED URČENÝM TERMÍNEM POZVÁNKU S DALŠÍMI POKYNY. V PŘÍPADĚ, ŽE V TOMTO TERMÍNU POZVÁNKU NEOBDRŽÍTE, KONTAKTUJTE OSOBU UVEDENOU V KONTAKTECH.

Doporučený postup a realizace aprobační zkoušky picture_as_pdf

Formuláře ke konání praktické části

  • Informace o záměru vykonat praktickou část aprobační zkouškylink
  • Hodnocení praktické části aprobační zkouškypicture_as_pdf
  • HODNOCENÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI APROBAČNÍ ZKOUŠKY Behaviorální technikpicture_as_pdf
  • HODNOCENÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI APROBAČNÍ ZKOUŠKY Behaviorální analytikpicture_as_pdf
  • HODNOCENÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI APROBAČNÍ ZKOUŠKY Asistent behaviorálního analytikapicture_as_pdf
  • HODNOCENÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI APROBAČNÍ ZKOUŠKY Logoped ve zdravotnictvípicture_as_pdf
  • HODNOCENÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI APROBAČNÍ ZKOUŠKY Psycholog ve zdravotnictvípicture_as_pdf
Upraveno: 07.10.2021 13:42