zaregistrovat se

Žádost a termíny - aprobační zkouška

Termíny aprobačních zkoušek pro rok 2020 picture_as_pdf

Termíny aprobačních zkoušek pro rok 2021 picture_as_pdf

Žádost

 • Žádost o vykonání aprobační zkouškylink

Formuláře ke konání praktické části

 • Informace o záměru vykonat praktickou část aprobační zkouškylink
 • Hodnocení praktické části aprobační zkouškypicture_as_pdf
 • HODNOCENÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI APROBAČNÍ ZKOUŠKY Behaviorální technikpicture_as_pdf
 • HODNOCENÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI APROBAČNÍ ZKOUŠKY Behaviorální analytikpicture_as_pdf
 • HODNOCENÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI APROBAČNÍ ZKOUŠKY Asistent behaviorálního analytikapicture_as_pdf
 • HODNOCENÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI APROBAČNÍ ZKOUŠKY Logoped ve zdravotnictvípicture_as_pdf
 • HODNOCENÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI APROBAČNÍ ZKOUŠKY Psycholog ve zdravotnictvípicture_as_pdf

Součástí žádosti o vykonání aprobační zkoušky jsou následující doklady:

 • rozhodnutí o nostrifikaci zahraničního vzdělání (s nostrifikační doložkou nebo osvědčením o uznání platnosti) nebo osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání;
  - nedokládají žadatelé, kteří žádají o vykonání aprobační zkoušky pro povolání řidiče vozidla zdravotnické záchranné služby, ošetřovatele, maséra ve zdravotnictví/nevidomého a slabozrakého maséra ve zdravotnictví, zubní instrumentářky, řidiče zdravotnické dopravní služby, autoptického laboranta a sanitáře;
 • doklady o získaném zahraničním vzdělání (diplom, certifikát, osvědčení nebo vysvědčení) poskytující informace o délce studia, rozsahu teoretické a praktické přípravy, znalostech a dovednostech, které žadatel v průběhu studia získal, a činnostech, ke kterým získal oprávnění;
  - dokládají žadatelé, kteří žádají o vykonání aprobační zkoušky pro povolání řidiče vozidla zdravotnické záchranné služby, ošetřovatele, maséra ve zdravotnictví/nevidomého a slabozrakého maséra ve zdravotnictví, zubní instrumentářky, řidiče zdravotnické dopravní služby, autoptického laboranta a sanitáře;
 • kopii oddacího listu či jiného dokladu o změně příjmení (v případě, že žadatel změnil příjmení).

Veškeré výše uvedené doklady musí být doloženy v českém jazyce, případně musí být opatřeny úředně ověřeným překladem, tj. překladem provedeným tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků ve smyslu zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v platném znění.

Upraveno: 02.11.2020 14:43