zaregistrovat se

Specializační vzdělávání - přihlášky a žádosti

checkŽádost o zařazení do specializačního vzdělávání - zde

checkŽádost o započtení studia - zde

checkŽádost o vyhledání dokladů - zde

checkŽádost o vystavení duplikátu - zde

Tato žádost se vztahuje pouze na duplikáty „Diplomů o specializačním vzdělávání“.
Žádost o Vysvědčení o závěrečné zkoušce naleznete zde link

checkPřihláška k atestační zkoušce - zde

checkŽádost o změnu ve studiu - zde

Dnem 1. září 2018 byl ukončen On-line náhled REGISTRU pro NLZP.
K žádostem o zařazení do specializačního vzdělávání dle § 58 odst. 3 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je nutné přiložit úředně ověřenou kopii dokladu o získané odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání.

Kroky pro podání žádosti přes aplikaci EZP:

  • vyplnit žádost v aplikaci a uložit ji
  • stáhnout žádost pro tisk
  • vytisknout žádost z formátu PDF a podepsat
  • zaslat kompletní žádost, včetně požadovaných příloh, na adresu uvedenou na žádosti

Při vstupu do aplikace EZP pokračujte kliknutím viz. obrázek níže:

ezp.jpg

Toto okno spíše upozorňuje na skutečnost, že na příslušném počítači není nainstalován potřebný certifikát. Po kliknutí na Pokračovat na tento web (nedoporučujeme) se načte úvodní stránka aplikace. Ministerstvo se zaručuje, že se nejedná o žádné závadné stránky.

Kontakt:

Irena Prosecká
telefon 543 559 581

Mgr. Františka Ertlová
telefon 543 559 521

Kateřina Zemánková
telefon 543 559 582

Upraveno: 16.09.2021 13:36