zaregistrovat se

FIXNÍ A SNÍMATELNÉ NÁHRADY

event
20.05.2019 - 24.05.2019 18.11.2019 - 22.11.2019
place

cíl

získání specializované způsobilosti s označením Zubní technik pro fixní a snímatelné náhrady.

určení

pro zubní techniky

náplň

Teoretická část vzdělávacího programu zahrnuje: Základní modul ZM Organizace a řízení zubní laboratoře Odborný modul OM 1 Zubní lékařství a zubní protetika Odborný modul OM 2a Fixní protetika Odborný modul OM 2b Snímatelná protetika Praktická část se koná na akreditovaném pracovišti v Brně.

poznámka

Akce je zařazena do projektu "Vzdělávání pro praxi“, číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008163, který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Součástí programu je e-learning. Finanční podpora z projektu se týká celého vzdělávacího programu a ubytování.


pořádá Sekretariát náměstka ředitele pro pedagogickou činnost
- organizátor
- vedoucí kurzu