zaregistrovat se

FARMACEUTICKÝ ASISTENT - ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY - 861-827/2019

event
Základní modul: 04.11.2019 - 08.11.2019 Odborný modul 1: 26.02.2021 - 06.03.2021 Odborný modul 2: 24.03.2021 - 09.04.2021
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Zobrazit na mapě

cíl

Vybavit farmaceutického asistenta znalostmi potřebnými k organizačnímu a metodickému vedení odborných činností na pracovišti.

určení

Farmaceutický asistent

náplň

Dle vzdělávacího programu, který je zveřejněn na webových stránkách MZČR.

poznámka

Akce je zařazena do projektu "Vzdělávání pro praxi", číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008163, který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

Nutné předpokladyZařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání

celoživotní vzdělávání specializační vzdělání zdravotnické prostředky farmaceutický asistent lékárna Projekt Vzdělávání pro praxi​

pořádá Subkatedra farmacie
Jarmila Šindelková organizátor sindelkova@nconzo.cz 543559534
Vilma Vranová vedoucí kurzu
dle rozvrhu lektor