zaregistrovat se

Úhrada vzdělávací akce

Informace o platebních podmínkách účastníků vzdělávacích akcí

V přihlášce na vzdělávací akci vyplňte povinné osobní údaje a kompletní údaje o plátci, které budou následně využity k vyplnění daňového dokladu/faktury. Daňový doklad/faktura bude po doručení platby odeslán na Váš e-mail. Změna údajů na daňovém dokladu/faktuře po provedené úhradě účastnického poplatku je problematická, proto prosíme o důkladnou kontrolu správnosti údajů o plátci.

Po zaregistrování přihlášky na vzdělávací akci Vám e-mailem zašleme minimálně 3 týdny před stanoveným termínem pozvánku. Účast je nutné potvrdit do stanoveného data ve Vašem klientském profilu. Potvrzením účasti se automaticky vygeneruje Výzva k platbě, ve které je uvedena výše účastnického poplatku, Váš variabilní symbol a bankovní spojení. Platbu je nutné provést bezhotovostně bankovním převodem na účet Centra v termínu splatnosti uvedeného ve výzvě (typicky do 14 dnů před začátkem akce).
Prosím dbejte na správné zadání variabilního symbolu, jinak nemůžeme garantovat správné přiřazení platby.
Výjimečně (pozdější doručení údajů k platbě apod.) lze platbu uhradit v den zahájení na pokladně s tím, že v případě platby platební kartou bude účtován manipulační poplatek 2% z uhrazené částky. Upozorňujeme, že samostatnou fakturu na následnou úhradu účastnického poplatku nevystavujeme.

Informace k úhradě specializačního vzdělávání

Účastník, který zahájil specializační vzdělávání, hradí studium za každé soustředění zvlášť. V případě neúčasti se platba nevrací.

Informace o ubytování

Informace o ubytování naleznete na: http:/www.nconzo.cz v sekci služby.
Účastníci vzdělávacích akcí si zajišťují ubytování sami na základě závazné objednávky prostřednictvím svého klientského profilu na webových stránkách, nebo mimořádně na e-mailu: recepce@nconzo.cz, případně tel.: 543 559 151.

Úhradu za ubytování můžete provést:

  • bankovním převodem - uveďte prosím do poznámky před odesláním objednávky, bude Vám zaslána proforma faktura s platebními údaji, nezapomeňte uvést fakturační údaje
  • na recepci v hotovosti nebo platební kartou

Upozorňujeme, že samostatnou fakturu na následnou úhradu ubytování Vám nevystavíme.
Ceny za ubytování jsou včetně snídaně a řídí se aktuálním ceníkem.

Storno podmínky při zrušení účasti na vzdělávací akci:

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (dále jen Centrum) je oprávněno zrušit vzdělávací akci v případě, že není naplněna kapacita účastníků. Při zrušení je Centrum povinno tuto skutečnost oznámit a vrátit přihlášeným klientům zaplacenou částku v plné výši převodem na účet do 30 dnů.

V případě zrušení účasti na vzdělávací akci ze strany klienta, a byla již uhrazena platba, vrací Centrum klientovi částku sníženou dle níže uvedených storno podmínek do 30 dnů po zrušení účasti převodem na jeho účet.

 

  • 14 pracovních dnů a více před termínem zahájení vzdělávací akce Vám bude vráceno 100% účastnického poplatku,
  • 13 - 5 pracovních dnů před termínem storno poplatek 10%,
  • 4 - 2 pracovní dny před termínem storno poplatek 30%,
  • 1 pracovní den a méně storno poplatek 100%.

 

Další informace ke storno podmínkám:

 

  • zrušení účasti je nutné oznámit e-mailem event. písemně
  • určující pro stanovení storna je obdržení zprávy e-mailem, či poštou (u neděle a svátků je směrodatný následující pracovní den)
Upraveno: 09.08.2021 07:49