zaregistrovat se

Akreditované vzdělávací programy MZ ČR - Specializační vzdělávání Centra

Seznam vzdělávacích programů Centra dle Nařízení vlády č.31/2010 Sb.

Specializační vzdělávací program
 

Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví – Hygiena a epidemiologie

rozhodnutí o udělení akreditace k uskutečnění teoretické části specializačního vzdělávacího programu
Specializační vzdělávací program
 

Dětská sestra – Domácí péče a hospicová péče

rozhodnutí o udělení akreditace na celý vzdělávací program
Specializační vzdělávací program
 

Dětská sestra – Intenzivní péče v pediatrii a neonatologii
Věstník MZ č. 5/2020

rozhodnutí o udělení akreditace k uskutečnění teoretické části specializačního vzdělávacího programu
Specializační vzdělávací program
 

Dětská sestra - Ošetřovatelská péče v dětské a dorostové psychiatrii
Věstník MZ č. 7/2020

rozhodnutí o udělení akreditace k uskutečnění teoretické části specializačního vzdělávacího programu
Specializační vzdělávací program
 

Dětská sestra – Perioperační péče
Věstník MZ č. 5/2020

rozhodnutí o udělení akreditace k uskutečnění teoretické části specializačního vzdělávacího programu
Specializační vzdělávací program
 

Ergoterapeut – Ergoterapie pro dospělé
Věstník MZ č. 8 /2011

rozhodnutí o udělení akreditace k uskutečnění teoretické části specializačního vzdělávacího programu
Specializační vzdělávací program
 

Farmaceutický asistent – Specifické lékárenské činnosti
Věstník MZ č. 2/2011

rozhodnutí o udělení akreditace k uskutečnění teoretické části specializačního vzdělávacího programu
Specializační vzdělávací program
 

Farmaceutický asistent – Zdravotnické prostředky
Věstník MZ č. 2/2011

rozhodnutí o udělení akreditace k uskutečnění teoretické části specializačního vzdělávacího programu
Specializační vzdělávací program
 

Fyzioterapeut – Aplikovaná fyzioterapie
Věstník MZ č. 2/2011

rozhodnutí o udělení akreditace k uskutečnění teoretické části specializačního vzdělávacího programu
Specializační vzdělávací program
 

Nutriční terapeut – Výživa dospělých

rozhodnutí o udělení akreditace k uskutečnění teoretické části specializačního vzdělávacího programu
Specializační vzdělávací program
 

Nutriční terapeut – Výživa dospělých a dětí

rozhodnutí o udělení akreditace na celý vzdělávací program
Specializační vzdělávací program
 

Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě Iéčivých přípravků - Ochrana a podpora veřejného zdraví

rozhodnutí o udělení akreditace k uskutečnění teoretické části specializačního vzdělávacího programu
Specializační vzdělávací program
 

Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví - Hygiena a epidemiologie

rozhodnutí o udělení akreditace k uskutečnění teoretické části specializačního vzdělávacího programu
Specializační vzdělávací program
 

Porodní asistentka - Intenzivní péče v porodní asistenci
Věstník MZ č. 1/2012

rozhodnutí o udělení akreditace k uskutečnění teoretické části specializačního vzdělávacího programu
Specializační vzdělávací program
 

Porodní asistentka - Intenzivní péče v porodní asistenci
Věstník MZ č. 3/2021

rozhodnutí o udělení akreditace k uskutečnění teoretické části specializačního vzdělávacího programu
Specializační vzdělávací program
 

Porodní asistentka - Komunitní péče v porodní asistenci

rozhodnutí o udělení akreditace k uskutečnění teoretické části specializačního vzdělávacího programu
Specializační vzdělávací program
 

Porodní asistentka - Komunitní péče v porodní asistenci
Věstník MZ č. 3/2021

rozhodnutí o udělení akreditace k uskutečnění teoretické části specializačního vzdělávacího programu
Specializační vzdělávací program
 

Porodní asistentka - Perioperační péče
Věstník MZ č. 3/2021

rozhodnutí o udělení akreditace k uskutečnění teoretické části specializačního vzdělávacího programu
Specializační vzdělávací program
 

Radiologický asistent - Zobrazovací a ozařovací technologie v nukleární medicíně

rozhodnutí o udělení akreditace k uskutečnění teoretické části specializačního vzdělávacího programu
Specializační vzdělávací program
 

Radiologický asistent – Zobrazovací a ozařovací technologie v radioterapii

rozhodnutí o udělení akreditace k uskutečnění teoretické části specializačního vzdělávacího programu
Specializační vzdělávací program
 

Radiologický asistent – Zobrazovací technologie v radiodiagnostice
Věstník MZ č. 8/2011

rozhodnutí o udělení akreditace k uskutečnění teoretické části specializačního vzdělávacího programu
Specializační vzdělávací program
 

Všeobecná sestra – Domácí péče a hospicová péče

rozhodnutí o udělení akreditace na celý vzdělávací program
Specializační vzdělávací program
 

Všeobecná sestra – Intenzivní péče
Věstník MZ č. 1/2012

rozhodnutí o udělení akreditace k uskutečnění teoretické části specializačního vzdělávacího programu
Specializační vzdělávací program
 

Všeobecná sestra – Intenzivní péče
Věstník MZ č. 5/2020

rozhodnutí o udělení akreditace k uskutečnění teoretické části specializačního vzdělávacího programu
Specializační vzdělávací program
 

Všeobecná sestra – Intenzivní péče v pediatrii
Věstník MZ č. 6/2012

rozhodnutí o udělení akreditace k uskutečnění teoretické části specializačního vzdělávacího programu
Specializační vzdělávací program
 

Všeobecná sestra – Intenzivní péče v pediatrii
Věstník MZ č. 9/2020

rozhodnutí o udělení akreditace k uskutečnění teoretické části specializačního vzdělávacího programu
Specializační vzdělávací program
 

Všeobecná sestra - Ošetřovatelská péče v geriatrii
Věstník MZ č. 2/2020

rozhodnutí o udělení akreditace k uskutečnění teoretické části specializačního vzdělávacího programu
Specializační vzdělávací program
 

Všeobecná sestra - Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech
Věstník MZ č. 8/2011

rozhodnutí o udělení akreditace k uskutečnění teoretické části specializačního vzdělávacího programu
Specializační vzdělávací program
 

Všeobecná sestra - Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech
Věstník MZ č. 5/2020

rozhodnutí o udělení akreditace k uskutečnění teoretické části specializačního vzdělávacího programu
Specializační vzdělávací program
 

Všeobecná sestra – Ošetřovatelská péče v interních oborech
Věstník MZ č. 8/2011

rozhodnutí o udělení akreditace k uskutečnění teoretické části specializačního vzdělávacího programu
Specializační vzdělávací program
 

Všeobecná sestra – Ošetřovatelská péče v interních oborech
Věstník MZ č. 5/2020

rozhodnutí o udělení akreditace k uskutečnění teoretické části specializačního vzdělávacího programu
Specializační vzdělávací program
 

Všeobecná sestra – Ošetřovatelská péče v pediatrii
Věstník MZ č. 1/2012

rozhodnutí o udělení akreditace k uskutečnění teoretické části specializačního vzdělávacího programu
Specializační vzdělávací program
 

Všeobecná sestra – Ošetřovatelská péče v psychiatrii
Věstník MZ č. 2/2011

rozhodnutí o udělení akreditace k uskutečnění teoretické části specializačního vzdělávacího programu
Specializační vzdělávací program
 

Všeobecná sestra - Ošetřovatelská péče v psychiatrii
Věstník MZ č. 4/2020

rozhodnutí o udělení akreditace k uskutečnění teoretické části specializačního vzdělávacího programu
Specializační vzdělávací program
 

Všeobecná sestra – Perioperační péče
Věstník MZ č. 1/2012

rozhodnutí o udělení akreditace k uskutečnění teoretické části specializačního vzdělávacího programu
Specializační vzdělávací program
 

Všeobecná sestra – Perioperační péče
Věstník MZ č. 5/2020

rozhodnutí o udělení akreditace k uskutečnění teoretické části specializačního vzdělávacího programu
Specializační vzdělávací program
 

Zdravotní laborant – Alergologie a klinická imunologie
Věstník MZ č. 2/2011

rozhodnutí o udělení akreditace k uskutečnění teoretické části specializačního vzdělávacího programu
Specializační vzdělávací program
 

Zdravotní laborant – Histologie
Věstník MZ č. 10/2010

rozhodnutí o udělení akreditace k uskutečnění teoretické části specializačního vzdělávacího programu
Specializační vzdělávací program
 

Zdravotní laborant – Klinická biochemie
Věstník MZ č. 2/2011

rozhodnutí o udělení akreditace k uskutečnění teoretické části specializačního vzdělávacího programu
Specializační vzdělávací program
 

Zdravotní laborant - Klinická genetika
Věstník MZ č. 2/2011

rozhodnutí o udělení akreditace k uskutečnění teoretické části specializačního vzdělávacího programu
Specializační vzdělávací program
 

Zdravotní laborant – Klinická hematologie a transfuzní služba
Věstník MZ č. 10/2010

rozhodnutí o udělení akreditace k uskutečnění teoretické části specializačního vzdělávacího programu
Specializační vzdělávací program
 

Zdravotní laborant – Mikrobiologie
Věstník MZ č. 10/2010

rozhodnutí o udělení akreditace k uskutečnění teoretické části specializačního vzdělávacího programu
Specializační vzdělávací program
 

Zdravotnický záchranář – Urgentní medicína
Věstník MZ č. 8/2011

rozhodnutí o udělení akreditace k uskutečnění teoretické části specializačního vzdělávacího programu
Specializační vzdělávací program
 

Zdravotničtí pracovníci uvedeni v § 5 až 28 zákona č 96/2004 Sb., zákona o nelékařských zdravotnických povoláních – Organizace a řízení ve zdravotnictví
Věstník MZ č. 2/2011

rozhodnutí o udělení akreditace k uskutečnění teoretické části specializačního vzdělávacího programu
Specializační vzdělávací program
 

Zubní technik – Fixní a snímatelné náhrady

rozhodnutí o udělení akreditace k uskutečnění teoretické části specializačního vzdělávacího programu
Upraveno: 16.08.2021 08:43