zaregistrovat se

Akreditované vzdělávací programy MZ ČR - Specializační vzdělávání Centra

Seznam vzdělávacích programů Centra dle Nařízení vlády č.31/2010 Sb.

Specializační vzdělávací program
 

Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví – Hygiena a epidemiologie

rozhodnutí o udělení akreditace k uskutečnění teoretické části specializačního vzdělávacího programu
Specializační vzdělávací program
 

Ergoterapeut – Ergoterapie pro dospělé

rozhodnutí o udělení akreditace k uskutečnění teoretické části specializačního vzdělávacího programu
Specializační vzdělávací program
 

Farmaceutický asistent - Příprava radiofarmak

rozhodnutí o udělení akreditace k uskutečnění teoretické části specializačního vzdělávacího programu
Specializační vzdělávací program
 

Farmaceutický asistent – Specifické lékárenské činnosti

rozhodnutí o udělení akreditace k uskutečnění teoretické části specializačního vzdělávacího programu
Specializační vzdělávací program
 

Farmaceutický asistent – Zdravotnické prostředky

rozhodnutí o udělení akreditace k uskutečnění teoretické části specializačního vzdělávacího programu
Specializační vzdělávací program
 

Fyzioterapeut – Aplikovaná fyzioterapie

rozhodnutí o udělení akreditace k uskutečnění teoretické části specializačního vzdělávacího programu
Specializační vzdělávací program
 

Komunitní ošetřovatelská péče

rozhodnutí o udělení akreditace k uskutečnění teoretické části specializačního vzdělávacího programu
Specializační vzdělávací program
 

Nutriční terapeut – Výživa dospělých

rozhodnutí o udělení akreditace k uskutečnění teoretické části specializačního vzdělávacího programu
Specializační vzdělávací program
 

Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě Iéčivých přípravků - Ochrana a podpora veřejného zdraví

rozhodnutí o udělení akreditace k uskutečnění teoretické části specializačního vzdělávacího programu
Specializační vzdělávací program
 

Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví - Hygiena a epidemiologie

rozhodnutí o udělení akreditace k uskutečnění teoretické části specializačního vzdělávacího programu
Specializační vzdělávací program
 

Porodní asistentka - Intenzivní péče v porodní asistenci

rozhodnutí o udělení akreditace k uskutečnění teoretické části specializačního vzdělávacího programu
Specializační vzdělávací program
 

Porodní asistentka - Komunitní péče v porodní asistenci

rozhodnutí o udělení akreditace k uskutečnění teoretické části specializačního vzdělávacího programu
Specializační vzdělávací program
 

Porodní asistentka – Perioperační péče v gynekologii a porodnictví

rozhodnutí o udělení akreditace k uskutečnění teoretické části specializačního vzdělávacího programu
Specializační vzdělávací program
 

Radiologický asistent - Zobrazovací a ozařovací technologie v nukleární medicíně

rozhodnutí o udělení akreditace k uskutečnění teoretické části specializačního vzdělávacího programu
Specializační vzdělávací program
 

Radiologický asistent – Zobrazovací a ozařovací technologie v radioterapii

rozhodnutí o udělení akreditace k uskutečnění teoretické části specializačního vzdělávacího programu
Specializační vzdělávací program
 

Radiologický asistent – Zobrazovací technologie v radiodiagnostice

rozhodnutí o udělení akreditace k uskutečnění teoretické části specializačního vzdělávacího programu
Specializační vzdělávací program
 

Všeobecná sestra – Intenzivní péče

rozhodnutí o udělení akreditace k uskutečnění teoretické části specializačního vzdělávacího programu
Specializační vzdělávací program
 

Všeobecná sestra – Intenzivní péče v pediatrii

rozhodnutí o udělení akreditace k uskutečnění teoretické části specializačního vzdělávacího programu
Specializační vzdělávací program
 

Všeobecná sestra - Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech

rozhodnutí o udělení akreditace k uskutečnění teoretické části specializačního vzdělávacího programu
Specializační vzdělávací program
 

Všeobecná sestra – Ošetřovatelská péče v interních oborech

rozhodnutí o udělení akreditace k uskutečnění teoretické části specializačního vzdělávacího programu
Specializační vzdělávací program
 

Všeobecná sestra – Ošetřovatelská péče v pediatrii

rozhodnutí o udělení akreditace k uskutečnění teoretické části specializačního vzdělávacího programu
Specializační vzdělávací program
 

Všeobecná sestra – Ošetřovatelská péče v psychiatrii

rozhodnutí o udělení akreditace k uskutečnění teoretické části specializačního vzdělávacího programu
Specializační vzdělávací program
 

Všeobecná sestra – Perioperační péče

rozhodnutí o udělení akreditace k uskutečnění teoretické části specializačního vzdělávacího programu
Specializační vzdělávací program
 

Zdravotní laborant – Alergologie a klinická imunologie

rozhodnutí o udělení akreditace k uskutečnění teoretické části specializačního vzdělávacího programu
Specializační vzdělávací program
 

Zdravotní laborant – Histologie

rozhodnutí o udělení akreditace k uskutečnění teoretické části specializačního vzdělávacího programu
Specializační vzdělávací program
 

Zdravotní laborant – Klinická biochemie

rozhodnutí o udělení akreditace k uskutečnění teoretické části specializačního vzdělávacího programu
Specializační vzdělávací program
 

Zdravotní laborant - Klinická genetika

rozhodnutí o udělení akreditace k uskutečnění teoretické části specializačního vzdělávacího programu
Specializační vzdělávací program
 

Zdravotní laborant – Klinická hematologie a transfuzní služba

rozhodnutí o udělení akreditace k uskutečnění teoretické části specializačního vzdělávacího programu
Specializační vzdělávací program
 

Zdravotní laborant – Mikrobiologie

rozhodnutí o udělení akreditace k uskutečnění teoretické části specializačního vzdělávacího programu
Specializační vzdělávací program
 

Zdravotní laborant – Vyšetřovací metody v ochraně a podpoře veřejného zdraví

rozhodnutí o udělení akreditace k uskutečnění teoretické části specializačního vzdělávacího programu
Specializační vzdělávací program
 

Zdravotnický záchranář – Urgentní medicína

rozhodnutí o udělení akreditace k uskutečnění teoretické části specializačního vzdělávacího programu
Specializační vzdělávací program
 

Zdravotničtí pracovníci uvedeni v § 5 až 28 zákona č 96/2004 Sb., zákona o nelékařských zdravotnických povoláních – Organizace a řízení ve zdravotnictví

rozhodnutí o udělení akreditace k uskutečnění teoretické části specializačního vzdělávacího programu
Specializační vzdělávací program
 

Zubní technik – Fixní a snímatelné náhrady

rozhodnutí o udělení akreditace k uskutečnění teoretické části specializačního vzdělávacího programu
Upraveno: 13.05.2019 12:04