zaregistrovat se

Akreditované vzdělávací programy MZ ČR - Certifikované kurzy Centra

Aktivizace a mobilizace pacienta v intenzivní péči

 
rozhodnutí o udělení akreditace certifikovaného kurzu

Aktivizace seniorů s využitím prvků biografie klienta

 
rozhodnutí o udělení akreditace certifikovaného kurzu

Analogová a digitální skiagrafie

 
rozhodnutí o udělení akreditace certifikovaného kurzu

Bazální stimulace

 
rozhodnutí o udělení akreditace certifikovaného kurzu

Bezpečnost pacientů v zařízeních poskytujících zdravotní služby"

 
rozhodnutí o udělení akreditace certifikovaného kurzu

Bobath koncept (vyšetření a léčba dospělých s neurologickým onemocněním)

 
rozhodnutí o udělení akreditace certifikovaného kurzu

Certifikovaný kurz v audiometrii

 
rozhodnutí o udělení akreditace certifikovaného kurzu

Diagnostika a terapie funkčních poruch hybného systému (manuální terapie) pro fyzioterapeuty

 
rozhodnutí o udělení akreditace certifikovaného kurzu

Diagnostika manipulačních funkcí

 
rozhodnutí o udělení akreditace certifikovaného kurzu

Diagnostické metody v nukleární medicíně

 
rozhodnutí o udělení akreditace certifikovaného kurzu

Elektrodiagnostika nervového systému – EEG, EP

 
rozhodnutí o udělení akreditace certifikovaného kurzu

Elektrodiagnostika nervového systému EMG, EP

 
rozhodnutí o udělení akreditace certifikovaného kurzu

Elektrokardiografie v diagnostice poruch srdečního rytmu

 
rozhodnutí o udělení akreditace certifikovaného kurzu

Ergoterapie u pacientů s duševním onemocněním

 
rozhodnutí o udělení akreditace certifikovaného kurzu

Hodnocení rizik, prevence a léčba dekubitů

 
rozhodnutí o udělení akreditace certifikovaného kurzu

Interní auditor v zařízeních poskytujících zdravotní služby

 
rozhodnutí o udělení akreditace certifikovaného kurzu

Kanylace arterie radialis a dekanylace artérií

 
rozhodnutí o udělení akreditace certifikovaného kurzu

Katetrizace močového měchýře u mužů

 
rozhodnutí o udělení akreditace certifikovaného kurzu

Komunikace s pacienty a jejich rodinami v krizi

 
rozhodnutí o udělení akreditace certifikovaného kurzu

Komunitní nutriční péče a poradenství u seniorů

 
rozhodnutí o udělení akreditace certifikovaného kurzu

Koordinátor klinického hodnocení léčiv

 
rozhodnutí o udělení akreditace certifikovaného kurzu

Kvalita a bezpečí v zařízeních poskytujících zdravotní služby

 
rozhodnutí o udělení akreditace certifikovaného kurzu

Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence

 
rozhodnutí o udělení akreditace certifikovaného kurzu

Metody náhrady funkce ledvin

 
rozhodnutí o udělení akreditace certifikovaného kurzu

Metody stanovování individuálních nutričních potřeb u pacientů v těžkém stavu

 
rozhodnutí o udělení akreditace certifikovaného kurzu

Metody sterilizace a dezinfekce – způsoby jejich kontroly

 
rozhodnutí o udělení akreditace certifikovaného kurzu

Národní onkologický registr (NOR), sběr a validace dat

 
rozhodnutí o udělení akreditace certifikovaného kurzu

Očišťovací metody krve v intenzivní péči

 
rozhodnutí o udělení akreditace certifikovaného kurzu

Operační řízení přednemocniční neodkladné péče

 
rozhodnutí o udělení akreditace certifikovaného kurzu

Ortodoncie pro zubní techniky

 
rozhodnutí o udělení akreditace certifikovaného kurzu

Ošetřování ran a stomií u novorozenců

 
rozhodnutí o udělení akreditace certifikovaného kurzu

Ošetřovatelská péče o pacienta s umělou plicní ventilací v jeho vlastním sociálním prostředí

 
rozhodnutí o udělení akreditace certifikovaného kurzu

Ošetřovatelská péče o pacienty s bolestí

 
rozhodnutí o udělení akreditace certifikovaného kurzu

Ošetřovatelská péče v anesteziologii u dětí

 
rozhodnutí o udělení akreditace certifikovaného kurzu

Ošetřovatelská péče o pacienta v přednemocniční neodkladné péči a operační řízení přednemocniční neodkladné péče

 
rozhodnutí o udělení akreditace certifikovaného kurzu

PEER program péče a podpory zdravotnickým pracovníkům - strategie zvládání psychicky náročných profesních situací

 
rozhodnutí o udělení akreditace certifikovaného kurzu

Perioperační péče o pacienta v urologii a endourologii

 
rozhodnutí o udělení akreditace certifikovaného kurzu

Poradenství při kojení a výživě dítěte do 1 roku věku

 
rozhodnutí o udělení akreditace certifikovaného kurzu

Práce sestry v anesteziologii

 
rozhodnutí o udělení akreditace certifikovaného kurzu

Prevence a analýza rizik v zařízeních poskytujících zdravotní služby

 
rozhodnutí o udělení akreditace certifikovaného kurzu

Prevence a monitorig infekcí spojených se zdravotní péčí

 
rozhodnutí o udělení akreditace certifikovaného kurzu

Principy správného sedu a mobility ve vozíku

 
rozhodnutí o udělení akreditace certifikovaného kurzu

První psychická pomoc ve zdravotnictví - intervenční péče poskytovaná sekunkárně zasaženým

 
rozhodnutí o udělení akreditace certifikovaného kurzu

Punkce arterie radialis a artérie femoralis

 
rozhodnutí o udělení akreditace certifikovaného kurzu

Rehabilitační léčba některých druhů funkční ženské sterility metodou L. Mojžíšové

 
rozhodnutí o udělení akreditace certifikovaného kurzu

Rehabilitační ošetřování specifických skupin imobilních klientů

 
rozhodnutí o udělení akreditace certifikovaného kurzu

Resuscitační a intezivní péče o děti

 
rozhodnutí o udělení akreditace certifikovaného kurzu

Řízená dokumentace v podmínkách poskytovatelů zdravotních služeb

 
rozhodnutí o udělení akreditace certifikovaného kurzu

Rozvoj a řízení zařízení poskytující zdravotnické služby - management 21. století

 
rozhodnutí o udělení akreditace certifikovaného kurzu

Specifická ošetřovatelská péče o děti s diabetem mellitem

 
rozhodnutí o udělení akreditace certifikovaného kurzu

Specifická ošetřovatelská péče o minoritní skupiny a cizince

 
rozhodnutí o udělení akreditace certifikovaného kurzu

Specifická ošetřovatelská péče o nehojící se rány a defekty

 
rozhodnutí o udělení akreditace certifikovaného kurzu

Specifická ošetřovatelská péče při endoskopických vyšetřovacích a léčebných metodách zažívacího traktu

 
rozhodnutí o udělení akreditace certifikovaného kurzu

Specifická ošetřovatelská péče u pacientů s kolorektálním karcinomem

 
rozhodnutí o udělení akreditace certifikovaného kurzu

Specifická ošetřovatelská péče v paliativní péči

 
rozhodnutí o udělení akreditace certifikovaného kurzu

Specifická ošetřovatelská péče ve vyšetřování plicních funkcí

 
rozhodnutí o udělení akreditace certifikovaného kurzu

Techniky mízní drenáže

 
rozhodnutí o udělení akreditace certifikovaného kurzu

Úlevové techniky v péči o novorozence

 
rozhodnutí o udělení akreditace certifikovaného kurzu

Umělá plicní ventilace

 
rozhodnutí o udělení akreditace certifikovaného kurzu

Využití myoskeletální (měkké a mobilizační) techniky v individuální ergoterapii

 
rozhodnutí o udělení akreditace certifikovaného kurzu

Využití specifické techniky v individuální ergoterapii

 
rozhodnutí o udělení akreditace certifikovaného kurzu

Výživa dětí

 
rozhodnutí o udělení akreditace certifikovaného kurzu

Zajištění cévního řečiště pacienta intraoseálním vstupem

 
rozhodnutí o udělení akreditace certifikovaného kurzu

Zajištění průchodnosti dýchacích cest

 
rozhodnutí o udělení akreditace certifikovaného kurzu

Zhotovení kombinované náhrady s využitím zásuvných spojů

 
rozhodnutí o udělení akreditace certifikovaného kurzu

Zhotovení zubních náhrad na implantáty

 
rozhodnutí o udělení akreditace certifikovaného kurzu

Zvládání stresu a pracovní zátěže jako prevence syndromu vyhoření

 
rozhodnutí o udělení akreditace certifikovaného kurzu
Upraveno: 07.10.2021 14:08