zaregistrovat se

Evidence zařazených uchazečů do SV

Počty zařazených do evidence specializačního vzdělávání (SV) v oborech dle NV č. 31/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů ke dni 01.07.2021

Obory specializačního vzdělávání

Počty žádostí o SV zařazených v evidenci

Odklady
2017 - 2021

Alergologie a klinická imunologie

0

8

Aplikovaná fyzioterapie

42

49

Cytodiagnostika

7

0

Domácí péče a hospicová péče (VS - §5)

11

0

Domácí péče a hospicová péče (DS - §5a)

0

0

Ergoterapie pro děti

10

0

Ergoterapie pro dospělé

1

6

Fixní a snímatelné náhrady

4

24

Histologie

24

7

Hygiena a epidemiologie (AOPVZ - §13)

6

4

Hygiena a epidemiologie (OPvOPVZ- §28)

3

11

Intenzivní péče

404

175

Intenzivní péče v pediatrii

2

11

Intenzivní péče v pediatrii a neonatologii

19

0

Intenzivní péče v porodní asistenci

25

15

Klinická biochemie

23

18

Klinická genetika

3

8

Klinická hematologie a transfuzní služba

62

71

Komunitní péče v porodní asistenci

6

0

Mikrobiologie

37

10

Ochrana a podpora veřejného zdraví (OPvLMPLP - §26)

2

4

Organizace a řízení ve zdravotnictví

58

29

Ošetřovatelská péče v dětské a dorostové psychiatrii

0

0

Ošetřovatelská péče v geriatrii

7

0

Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech

96

47

Ošetřovatelská péče v interních oborech

80

71

Ošetřovatelská péče v pediatrii

74

43

Ošetřovatelská péče v psychiatrii

102

35

Ošetřovatelská pediatrická péče v klinických oborech

0

0

Perioperační péče (VS - §5)

53

23

Perioperační péče (DS - §5a)

0

0

Perioperační péče (PA -§6)

4

0

Příprava radiofarmak

2

4

Specifické lékárenské činnosti

27

2

Toxikologie

2

0

Transfuzní služba

1

0

Urgentní medicína

31

13

Vyšetřovací metody v ochraně a podpoře veř. zdraví

1

0

Výživa dospělých a dětí

14

1

Zdravotnické prostředky

33

10

Zobrazovací a ozařovací technologie v nukleární medicíně

1

6

Zobrazovací a ozařovací technologie v radioterapii

14

6

Zobrazovaní technologie v radiodiagnostice

37

32

 

Nejbližší akce


akce rozdělena do více částí
PRVNÍ PSYCHICKÁ POMOC VE ZDRAVOTN ...
Certifikovaný kurz
akce rozdělena do více částí
PRVNÍ PSYCHICKÁ POMOC VE ZDRAVOTN ...
Vzdělávací akce
01.09.2021 - 30.09.2021
E-learning aprobační zkouška - Sy ...
Elearningový kurz
01.09.2021 - 30.09.2021
Kurz pro praktické sestry - přípr ...
Elearningový kurz
01.09.2021 - 30.09.2021
Kurz češtiny pro všeobecné a prak ...
Elearningový kurz
Upraveno: 08.07.2021 12:09