zaregistrovat se

Evidence zařazených uchazečů do SV

Počty zařazených do evidence specializačního vzdělávání (SV) v oborech dle NV č. 31/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů ke dni 01.09.2021

Obory specializačního vzdělávání

Počty žádostí o SV zařazených v evidenci

Odklady
2017 - 2021

Alergologie a klinická imunologie

3

8

Aplikovaná fyzioterapie

44

48

Cytodiagnostika

7

0

Domácí péče a hospicová péče (VS - §5)

12

0

Domácí péče a hospicová péče (DS - §5a)

0

0

Ergoterapie pro děti

10

0

Ergoterapie pro dospělé

2

6

Fixní a snímatelné náhrady

4

24

Histologie

25

7

Hygiena a epidemiologie (AOPVZ - §13)

6

4

Hygiena a epidemiologie (OPvOPVZ- §28)

3

11

Intenzivní péče

444

176

Intenzivní péče v pediatrii

2

11

Intenzivní péče v pediatrii a neonatologii

22

0

Intenzivní péče v porodní asistenci

27

14

Klinická biochemie

27

18

Klinická genetika

4

8

Klinická hematologie a transfuzní služba

67

71

Komunitní péče v porodní asistenci

6

0

Mikrobiologie

37

10

Ochrana a podpora veřejného zdraví (OPvLMPLP - §26)

2

4

Organizace a řízení ve zdravotnictví

65

30

Ošetřovatelská péče v dětské a dorostové psychiatrii

1

0

Ošetřovatelská péče v geriatrii

8

0

Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech

103

49

Ošetřovatelská péče v interních oborech

80

79

Ošetřovatelská péče v pediatrii

100

42

Ošetřovatelská péče v psychiatrii

119

35

Ošetřovatelská pediatrická péče v klinických oborech

0

0

Perioperační péče (VS - §5)

63

22

Perioperační péče (DS - §5a)

0

0

Perioperační péče (PA -§6)

4

0

Příprava radiofarmak

2

4

Specifické lékárenské činnosti

7

4

Toxikologie

2

0

Transfuzní služba

1

0

Urgentní medicína

36

13

Vyšetřovací metody v ochraně a podpoře veř. zdraví

1

0

Výživa dospělých a dětí

14

1

Zdravotnické prostředky

36

10

Zobrazovací a ozařovací technologie v nukleární medicíně

1

6

Zobrazovací a ozařovací technologie v radioterapii

14

6

Zobrazovaní technologie v radiodiagnostice

41

31

 

Nejbližší akce


03.11.2021 - 05.11.2021
BIOGRAFIE V PRÁCI MANAŽERA SOCIÁ ...
Vzdělávací akce
03.11.2021 - 04.11.2021
PEER A INTERVENČNÍ PÉČE PŘI MU - ...
Vzdělávací akce
04.11.2021 - 06.11.2021
KOORDINÁTOR KLINICKÉHO HODNOCENÍ ...
Vzdělávací akce
04.11.2021 - 06.11.2021
KOORDINÁTOR KLINICKÉHO HODNOCENÍ ...
Certifikovaný kurz
05.11.2021
ZPŮSOBY VYŠETŘENÍ COVID 19 (ANTIG ...
Vzdělávací akce
Upraveno: 02.09.2021 14:25