zaregistrovat se

Evidence zařazených uchazečů do SV

Počty zařazených do evidence specializačního vzdělávání (SV) v oborech dle NV č. 31/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů ke dni 01.05.2020

Obory specializačního vzdělávání

Počty žádostí o SV zařazených v evidenci

Odklady
2015 - 2019

Alergologie a klinická imunologie

5

5

Aplikovaná fyzioterapie

36

50

Cytodiagnostika

7

0

Domácí péče a hospicová péče (VS - §5)

7

0

Domácí péče a hospicová péče (DS - §5a)

0

0

Ergoterapie pro děti

10

0

Ergoterapie pro dospělé

6

5

Fixní a snímatelné náhrady

3

25

Histologie

6

7

Hygiena a epidemiologie (AOPVZ - §13)

4

7

Hygiena a epidemiologie (OPvOPVZ- §28)

3

11

Intenzivní péče

274

179

Intenzivní péče v pediatrii

10

10

Intenzivní péče v pediatrii a neonatologii

6

0

Intenzivní péče v porodní asistenci

12

15

Klinická biochemie

30

14

Klinická genetika

18

4

Klinická hematologie a transfuzní služba

72

73

Komunitní péče v porodní asistenci

6

0

Mikrobiologie

12

10

Ochrana a podpora veřejného zdraví (OPvLMPLP - §26)

0

4

Organizace a řízení ve zdravotnictví

114

25

Ošetřovatelská péče v dětské a dorostové psychiatrii

0

0

Ošetřovatelská péče v geriatrii

4

0

Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech

108

37

Ošetřovatelská péče v interních oborech

57

74

Ošetřovatelská péče v pediatrii

106

38

Ošetřovatelská péče v psychiatrii

66

35

Ošetřovatelská pediatrická péče v klinických oborech

0

0

Perioperační péče (VS - §5)

39

23

Perioperační péče (DS - §5a)

0

0

Perioperační péče (PA -§6)

3

0

Příprava radiofarmak

0

0

Specifické lékárenské činnosti

20

2

Toxikologie

1

0

Transfuzní služba

1

0

Urgentní medicína

44

13

Vyšetřovací metody v ochraně a podpoře veř. zdraví

1

0

Výživa dospělých a dětí

19

0

Zdravotnické prostředky

24

11

Zobrazovací a ozařovací technologie v nukleární medicíně

17

2

Zobrazovací a ozařovací technologie v radioterapii

3

6

Zobrazovaní technologie v radiodiagnostice

41

30

 

Nejbližší akce


01.08.2020 - 31.08.2020
E-learning aprobační zkouška - Oš ...
Elearningový kurz
01.08.2020 - 31.08.2020
E-learning aprobační zkouška - Sy ...
Elearningový kurz
01.08.2020 - 31.08.2020
Kurz češtiny pro všeobecné a prak ...
Elearningový kurz
01.08.2020 - 31.08.2020
Kurz pro praktické sestry - přípr ...
Elearningový kurz
20.08.2020 - 22.08.2020
TELEFONICKÁ PEER PODPORA - 870-10 ...
Vzdělávací akce
Upraveno: 02.06.2020 14:12