zaregistrovat se

Evidence zařazených uchazečů do SV

Počty zařazených do evidence specializačního vzdělávání (SV) v oborech dle NV č. 31/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů ke dni 01.11.2018

Obory specializačního vzdělávání

Počty žádostí o SV zařazených v evidenci

Odklady
2014 - 2018

Alergologie a klinická imunologie

8

4

Aplikovaná fyzioterapie

29

87

Cytodiagnostika

7

0

Domácí péče a hospicová péče (VS - §5)

2

0

Domácí péče a hospicová péče (DS - §5a)

0

0

Ergoterapie pro děti

9

0

Ergoterapie pro dospělé

19

7

Fixní a snímatelné náhrady

10

22

Histologie

22

6

Hygiena a epidemiologie (AOPVZ - §13)

4

8

Hygiena a epidemiologie (OPvOPVZ- §28)

15

21

Intenzivní péče

336

280

Intenzivní péče v pediatrii

42

15

Intenzivní péče v pediatrii a neonatologii

1

0

Intenzivní péče v porodní asistenci

18

15

Klinická biochemie

64

10

Klinická genetika

28

4

Klinická hematologie a transfuzní služba

74

67

Komunitní péče v porodní asistenci

6

0

Mikrobiologie

38

6

Ochrana a podpora veřejného zdraví (OPvLMPLP - §26)

23

1

Organizace a řízení ve zdravotnictví

94

26

Ošetřovatelská péče v dětské a dorostové psychiatrii

0

0

Ošetřovatelská péče v geriatrii

0

0

Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech

131

75

Ošetřovatelská péče v interních oborech

120

83

Ošetřovatelská péče v pediatrii

134

45

Ošetřovatelská péče v psychiatrii

80

50

Ošetřovatelská pediatrická péče v klinických oborech

0

0

Perioperační péče (VS - §5)

139

30

Perioperační péče (DS - §5a)

0

0

Perioperační péče (PA -§6)

0

0

Příprava radiofarmak

3

4

Specifické lékárenské činnosti

6

2

Toxikologie

2

0

Transfuzní služba

0

0

Urgentní medicína

126

17

Vyšetřovací metody v ochraně a podpoře veř. zdraví

1

0

Výživa dospělých a dětí

1

0

Zdravotnické prostředky

37

7

Zobrazovací a ozařovací technologie v nukleární medicíně

25

5

Zobrazovací a ozařovací technologie v radioterapii

15

9

Zobrazovaní technologie v radiodiagnostice

36

50

 

Nejbližší akce


26.11.2018
IMOBILIZAČNÍ SYNDROM
Vzdělávací akce
26.11.2018 - 30.11.2018
INTENZIVNÍ PÉČE
Specializace
26.11.2018 - 30.11.2018
ZAJIŠTĚNÍ PRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH ...
Certifikovaný kurz
26.11.2018 - 30.11.2018
PERIOPERAČNÍ PÉČE
Specializace
26.11.2018 - 30.11.2018
INTENZIVNÍ PÉČE V PEDIATRII
Specializace
Upraveno: 08.11.2018 16:43