zaregistrovat se

Evidence zařazených uchazečů do SV

Počty zařazených do evidence specializačního vzdělávání (SV) v oborech dle NV č. 31/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů ke dni 01.12.2020

Obory specializačního vzdělávání

Počty žádostí o SV zařazených v evidenci

Odklady
2015 - 2019

Alergologie a klinická imunologie

11

6

Aplikovaná fyzioterapie

18

53

Cytodiagnostika

7

0

Domácí péče a hospicová péče (VS - §5)

1

0

Domácí péče a hospicová péče (DS - §5a)

0

0

Ergoterapie pro děti

10

0

Ergoterapie pro dospělé

0

6

Fixní a snímatelné náhrady

3

25

Histologie

18

7

Hygiena a epidemiologie (AOPVZ - §13)

4

7

Hygiena a epidemiologie (OPvOPVZ- §28)

3

11

Intenzivní péče

291

172

Intenzivní péče v pediatrii

1

9

Intenzivní péče v pediatrii a neonatologii

6

0

Intenzivní péče v porodní asistenci

15

15

Klinická biochemie

5

18

Klinická genetika

24

8

Klinická hematologie a transfuzní služba

56

74

Komunitní péče v porodní asistenci

6

0

Mikrobiologie

18

10

Ochrana a podpora veřejného zdraví (OPvLMPLP - §26)

2

4

Organizace a řízení ve zdravotnictví

101

26

Ošetřovatelská péče v dětské a dorostové psychiatrii

0

0

Ošetřovatelská péče v geriatrii

6

0

Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech

67

45

Ošetřovatelská péče v interních oborech

59

74

Ošetřovatelská péče v pediatrii

102

43

Ošetřovatelská péče v psychiatrii

96

32

Ošetřovatelská pediatrická péče v klinických oborech

0

0

Perioperační péče (VS - §5)

70

17

Perioperační péče (DS - §5a)

0

0

Perioperační péče (PA -§6)

4

0

Příprava radiofarmak

0

0

Specifické lékárenské činnosti

32

2

Toxikologie

2

0

Transfuzní služba

1

0

Urgentní medicína

45

13

Vyšetřovací metody v ochraně a podpoře veř. zdraví

1

0

Výživa dospělých a dětí

17

0

Zdravotnické prostředky

34

11

Zobrazovací a ozařovací technologie v nukleární medicíně

19

2

Zobrazovací a ozařovací technologie v radioterapii

6

6

Zobrazovaní technologie v radiodiagnostice

33

29

 

Nejbližší akce


akce rozdělena do více částí
JAK PROSADIT CENU ZA SVOJI PRÁCI ...
Vzdělávací akce
akce rozdělena do více částí
PEER PROGRAM PÉČE A PODPORY ZDRAV ...
Certifikovaný kurz
11.02.2021 - 13.02.2021
KOORDINÁTOR KLINICKÉHO HODNOCENÍ ...
Vzdělávací akce
11.02.2021 - 13.02.2021
KOORDINÁTOR KLINICKÉHO HODNOCENÍ ...
Certifikovaný kurz
16.02.2021 - 17.02.2021
AKTUÁLNÍ PROBLEMATIKA OBORU HYGIE ...
Inovační kurz
Upraveno: 15.01.2021 09:00