zaregistrovat se

Evidence zařazených uchazečů do SV

Počty zařazených do evidence specializačního vzdělávání (SV) v oborech dle NV č. 31/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů ke dni 01.11.2019

Obory specializačního vzdělávání

Počty žádostí o SV zařazených v evidenci

Odklady
2015 - 2019

Alergologie a klinická imunologie

39

2

Aplikovaná fyzioterapie

43

75

Cytodiagnostika

7

0

Domácí péče a hospicová péče (VS - §5)

5

0

Domácí péče a hospicová péče (DS - §5a)

0

0

Ergoterapie pro děti

10

0

Ergoterapie pro dospělé

5

7

Fixní a snímatelné náhrady

2

25

Histologie

24

6

Hygiena a epidemiologie (AOPVZ - §13)

4

8

Hygiena a epidemiologie (OPvOPVZ- §28)

36

22

Intenzivní péče

312

237

Intenzivní péče v pediatrii

25

13

Intenzivní péče v pediatrii a neonatologii

0

0

Intenzivní péče v porodní asistenci

41

20

Klinická biochemie

71

12

Klinická genetika

12

6

Klinická hematologie a transfuzní služba

105

72

Komunitní péče v porodní asistenci

6

0

Mikrobiologie

41

6

Ochrana a podpora veřejného zdraví (OPvLMPLP - §26)

0

5

Organizace a řízení ve zdravotnictví

139

22

Ošetřovatelská péče v dětské a dorostové psychiatrii

0

0

Ošetřovatelská péče v geriatrii

1

0

Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech

150

60

Ošetřovatelská péče v interních oborech

123

78

Ošetřovatelská péče v pediatrii

109

58

Ošetřovatelská péče v psychiatrii

88

36

Ošetřovatelská pediatrická péče v klinických oborech

0

0

Perioperační péče (VS - §5)

73

22

Perioperační péče (DS - §5a)

0

0

Perioperační péče (PA -§6)

0

0

Příprava radiofarmak

0

0

Specifické lékárenské činnosti

19

2

Toxikologie

2

0

Transfuzní služba

1

0

Urgentní medicína

69

14

Vyšetřovací metody v ochraně a podpoře veř. zdraví

1

0

Výživa dospělých a dětí

8

0

Zdravotnické prostředky

44

10

Zobrazovací a ozařovací technologie v nukleární medicíně

11

4

Zobrazovací a ozařovací technologie v radioterapii

12

9

Zobrazovaní technologie v radiodiagnostice

52

32

 

Nejbližší akce


akce rozdělena do více částí
RADIOLOGICKÝ ASISTENT - ZOBRAZOVA ...
Specializační vzdělávání
29.11.2019
PROHLUBUJÍCÍ KURZ BAZÁLNÍ STIMULA ...
Vzdělávací akce
akce rozdělena do více částí
PRVNÍ PSYCHICKÁ POMOC VE ZDRAVOTN ...
Certifikovaný kurz
akce rozdělena do více částí
PRVNÍ PSYCHICKÁ POMOC VE ZDRAVOTN ...
Certifikovaný kurz
01.12.2019 - 31.12.2020
Kurz pro praktické sestry - přípr ...
Elearningový kurz
Upraveno: 05.11.2019 11:44