zaregistrovat se

Evidence zařazených uchazečů do SV

Počty zařazených do evidence specializačního vzdělávání (SV) v oborech dle NV č. 31/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů ke dni 01.08.2020

Obory specializačního vzdělávání

Počty žádostí o SV zařazených v evidenci

Odklady
2015 - 2019

Alergologie a klinická imunologie

9

5

Aplikovaná fyzioterapie

38

48

Cytodiagnostika

7

0

Domácí péče a hospicová péče (VS - §5)

9

0

Domácí péče a hospicová péče (DS - §5a)

0

0

Ergoterapie pro děti

10

0

Ergoterapie pro dospělé

9

5

Fixní a snímatelné náhrady

3

25

Histologie

8

7

Hygiena a epidemiologie (AOPVZ - §13)

4

7

Hygiena a epidemiologie (OPvOPVZ- §28)

3

11

Intenzivní péče

372

170

Intenzivní péče v pediatrii

15

9

Intenzivní péče v pediatrii a neonatologii

9

0

Intenzivní péče v porodní asistenci

16

15

Klinická biochemie

37

14

Klinická genetika

20

4

Klinická hematologie a transfuzní služba

89

69

Komunitní péče v porodní asistenci

6

0

Mikrobiologie

12

10

Ochrana a podpora veřejného zdraví (OPvLMPLP - §26)

1

4

Organizace a řízení ve zdravotnictví

120

25

Ošetřovatelská péče v dětské a dorostové psychiatrii

0

0

Ošetřovatelská péče v geriatrii

4

0

Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech

120

40

Ošetřovatelská péče v interních oborech

79

74

Ošetřovatelská péče v pediatrii

125

43

Ošetřovatelská péče v psychiatrii

93

33

Ošetřovatelská pediatrická péče v klinických oborech

0

0

Perioperační péče (VS - §5)

74

16

Perioperační péče (DS - §5a)

0

0

Perioperační péče (PA -§6)

4

0

Příprava radiofarmak

0

0

Specifické lékárenské činnosti

23

2

Toxikologie

1

0

Transfuzní služba

1

0

Urgentní medicína

46

13

Vyšetřovací metody v ochraně a podpoře veř. zdraví

1

0

Výživa dospělých a dětí

28

0

Zdravotnické prostředky

26

11

Zobrazovací a ozařovací technologie v nukleární medicíně

17

2

Zobrazovací a ozařovací technologie v radioterapii

5

6

Zobrazovaní technologie v radiodiagnostice

55

29

 

Nejbližší akce


15.10.2020
JAK SI V NESTANDARDNÍ ŽIVOTNÍ SIT ...
Vzdělávací akce
16.10.2020 - 18.10.2020
REHABILITAČNÍ OŠETŘOVÁNÍ SPECIFIC ...
Certifikovaný kurz
19.10.2020 - 23.10.2020
KATETRIZACE MOČOVÉHO MĚCHÝŘE U MU ...
Certifikovaný kurz
23.10.2020
SOUČASNÉ MOŽNOSTI A ZKUŠENOSTI SE ...
Vzdělávací akce
akce rozdělena do více částí
PERIOPERAČNÍ PÉČE O PACIENTA V UR ...
Certifikovaný kurz
Upraveno: 02.09.2020 11:08