zaregistrovat se

Evidence zařazených uchazečů do SV

Počty zařazených do evidence specializačního vzdělávání (SV) v oborech dle NV č. 31/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů ke dni 01.5.2019

Obory specializačního vzdělávání

Počty žádostí o SV zařazených v evidenci

Odklady
2014 - 2018

Alergologie a klinická imunologie

28

4

Aplikovaná fyzioterapie

36

86

Cytodiagnostika

7

0

Domácí péče a hospicová péče (VS - §5)

3

0

Domácí péče a hospicová péče (DS - §5a)

0

0

Ergoterapie pro děti

10

0

Ergoterapie pro dospělé

0

7

Fixní a snímatelné náhrady

25

22

Histologie

12

6

Hygiena a epidemiologie (AOPVZ - §13)

4

8

Hygiena a epidemiologie (OPvOPVZ- §28)

22

21

Intenzivní péče

299

232

Intenzivní péče v pediatrii

21

11

Intenzivní péče v pediatrii a neonatologii

4

0

Intenzivní péče v porodní asistenci

29

14

Klinická biochemie

37

12

Klinická genetika

7

6

Klinická hematologie a transfuzní služba

75

67

Komunitní péče v porodní asistenci

6

0

Mikrobiologie

18

8

Ochrana a podpora veřejného zdraví (OPvLMPLP - §26)

26

1

Organizace a řízení ve zdravotnictví

142

23

Ošetřovatelská péče v dětské a dorostové psychiatrii

0

0

Ošetřovatelská péče v geriatrii

1

0

Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech

108

63

Ošetřovatelská péče v interních oborech

72

85

Ošetřovatelská péče v pediatrii

83

51

Ošetřovatelská péče v psychiatrii

45

40

Ošetřovatelská pediatrická péče v klinických oborech

0

0

Perioperační péče (VS - §5)

57

24

Perioperační péče (DS - §5a)

0

0

Perioperační péče (PA -§6)

0

0

Příprava radiofarmak

0

4

Specifické lékárenské činnosti

13

2

Toxikologie

3

0

Transfuzní služba

1

0

Urgentní medicína

80

17

Vyšetřovací metody v ochraně a podpoře veř. zdraví

1

0

Výživa dospělých a dětí

6

0

Zdravotnické prostředky

42

5

Zobrazovací a ozařovací technologie v nukleární medicíně

7

4

Zobrazovací a ozařovací technologie v radioterapii

16

9

Zobrazovaní technologie v radiodiagnostice

43

39

 

Nejbližší akce


06.06.2019
VÁŠ PACIENT MÁ AUTISMUS, JSTE PŘI ...
Vzdělávací akce
07.06.2019 - 09.06.2019
MANIPULACE S IMOBILNÍM KLIENTEM
Vzdělávací akce
07.06.2019
SOUČASNÉ MOŽNOSTI A ZKUŠENOSTI SE ...
Vzdělávací akce
08.06.2019 - 09.06.2019
PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO PRAKTICKÉ SEST ...
Příprava na rozdílovou zkoušku
08.06.2019
REHABILITAČNÍ OŠETŘOVÁNÍ A MANIP ...
Vzdělávací akce
Upraveno: 07.05.2019 13:05