zaregistrovat se

Evidence zařazených uchazečů do SV

Počty zařazených do evidence specializačního vzdělávání (SV) v oborech dle NV č. 31/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů ke dni 01.02.2020

Obory specializačního vzdělávání

Počty žádostí o SV zařazených v evidenci

Odklady
2015 - 2019

Alergologie a klinická imunologie

3

5

Aplikovaná fyzioterapie

25

58

Cytodiagnostika

7

0

Domácí péče a hospicová péče (VS - §5)

6

0

Domácí péče a hospicová péče (DS - §5a)

0

0

Ergoterapie pro děti

10

0

Ergoterapie pro dospělé

4

5

Fixní a snímatelné náhrady

3

25

Histologie

6

7

Hygiena a epidemiologie (AOPVZ - §13)

4

7

Hygiena a epidemiologie (OPvOPVZ- §28)

3

11

Intenzivní péče

259

182

Intenzivní péče v pediatrii

6

10

Intenzivní péče v pediatrii a neonatologii

2

0

Intenzivní péče v porodní asistenci

7

15

Klinická biochemie

21

14

Klinická genetika

17

4

Klinická hematologie a transfuzní služba

60

74

Komunitní péče v porodní asistenci

6

0

Mikrobiologie

12

10

Ochrana a podpora veřejného zdraví (OPvLMPLP - §26)

0

4

Organizace a řízení ve zdravotnictví

102

25

Ošetřovatelská péče v dětské a dorostové psychiatrii

0

0

Ošetřovatelská péče v geriatrii

4

0

Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech

87

43

Ošetřovatelská péče v interních oborech

32

77

Ošetřovatelská péče v pediatrii

75

38

Ošetřovatelská péče v psychiatrii

59

36

Ošetřovatelská pediatrická péče v klinických oborech

0

0

Perioperační péče (VS - §5)

50

24

Perioperační péče (DS - §5a)

0

0

Perioperační péče (PA -§6)

3

0

Příprava radiofarmak

0

0

Specifické lékárenské činnosti

19

2

Toxikologie

1

0

Transfuzní služba

1

0

Urgentní medicína

74

13

Vyšetřovací metody v ochraně a podpoře veř. zdraví

1

0

Výživa dospělých a dětí

14

0

Zdravotnické prostředky

23

10

Zobrazovací a ozařovací technologie v nukleární medicíně

15

2

Zobrazovací a ozařovací technologie v radioterapii

3

7

Zobrazovaní technologie v radiodiagnostice

25

31

 

Nejbližší akce


akce rozdělena do více částí
ELEKTROKARDIOGRAFIE V DIAGNOSTICE ...
Certifikovaný kurz
15.04.2020
SYNDROM VYHOŘENÍ NENÍ PLANÁ HROZ ...
Vzdělávací akce
akce rozdělena do více částí
SPECIFICKÉ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI ...
Vzdělávací akce
17.04.2020 - 18.04.2020
PÁNEVNÍ DNO A DIASTÁZA - 862-807/ ...
Vzdělávací akce
18.04.2020 - 19.04.2020
Rehabilitační ošetřování a péče o ...
Vzdělávací akce
Upraveno: 03.03.2020 11:08