zaregistrovat se

Evidence zařazených uchazečů do SV

Počty zařazených do evidence specializačního vzdělávání (SV) v oborech dle NV č. 31/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů ke dni 01.1.2019

Obory specializačního vzdělávání

Počty žádostí o SV zařazených v evidenci

Odklady
2014 - 2018

Alergologie a klinická imunologie

12

4

Aplikovaná fyzioterapie

9

87

Cytodiagnostika

7

0

Domácí péče a hospicová péče (VS - §5)

3

0

Domácí péče a hospicová péče (DS - §5a)

0

0

Ergoterapie pro děti

10

0

Ergoterapie pro dospělé

13

7

Fixní a snímatelné náhrady

12

22

Histologie

1

6

Hygiena a epidemiologie (AOPVZ - §13)

4

8

Hygiena a epidemiologie (OPvOPVZ- §28)

17

21

Intenzivní péče

171

254

Intenzivní péče v pediatrii

16

10

Intenzivní péče v pediatrii a neonatologii

3

0

Intenzivní péče v porodní asistenci

19

15

Klinická biochemie

54

12

Klinická genetika

1

5

Klinická hematologie a transfuzní služba

57

68

Komunitní péče v porodní asistenci

6

0

Mikrobiologie

39

6

Ochrana a podpora veřejného zdraví (OPvLMPLP - §26)

25

1

Organizace a řízení ve zdravotnictví

104

27

Ošetřovatelská péče v dětské a dorostové psychiatrii

0

0

Ošetřovatelská péče v geriatrii

0

0

Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech

69

68

Ošetřovatelská péče v interních oborech

20

90

Ošetřovatelská péče v pediatrii

77

47

Ošetřovatelská péče v psychiatrii

78

44

Ošetřovatelská pediatrická péče v klinických oborech

0

0

Perioperační péče (VS - §5)

73

27

Perioperační péče (DS - §5a)

0

0

Perioperační péče (PA -§6)

0

0

Příprava radiofarmak

4

4

Specifické lékárenské činnosti

11

2

Toxikologie

2

0

Transfuzní služba

0

0

Urgentní medicína

95

18

Vyšetřovací metody v ochraně a podpoře veř. zdraví

1

0

Výživa dospělých a dětí

3

0

Zdravotnické prostředky

40

6

Zobrazovací a ozařovací technologie v nukleární medicíně

7

4

Zobrazovací a ozařovací technologie v radioterapii

16

9

Zobrazovaní technologie v radiodiagnostice

23

47

 

Nejbližší akce


08.03.2019 - 09.03.2019
NEINVAZIVNÍ LASEROVÁ TERAPIE
Vzdělávací akce
08.03.2019
EKONOMIKA ZUBNÍCH LABORATOŘÍ
Vzdělávací akce
08.03.2019 - 09.03.2019
INTERVENČNÍ PRÁCE S VINÍKEM
Vzdělávací akce
09.03.2019 - 10.03.2019
DIAGNOSTIKA A TERAPIE U PORUCH NO ...
Vzdělávací akce
akce rozdělena do více částí
PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO PRAKTICKÉ SEST ...
Příprava na rozdílovou zkoušku
Upraveno: 08.01.2019 12:27