zaregistrovat se

Evidence zařazených uchazečů do SV

Počty zařazených do evidence specializačního vzdělávání (SV) v oborech dle NV č. 31/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů ke dni 01.11.2019

Obory specializačního vzdělávání

Počty žádostí o SV zařazených v evidenci

Odklady
2015 - 2019

Alergologie a klinická imunologie

39

2

Aplikovaná fyzioterapie

43

75

Cytodiagnostika

7

0

Domácí péče a hospicová péče (VS - §5)

5

0

Domácí péče a hospicová péče (DS - §5a)

0

0

Ergoterapie pro děti

10

0

Ergoterapie pro dospělé

5

7

Fixní a snímatelné náhrady

2

25

Histologie

24

6

Hygiena a epidemiologie (AOPVZ - §13)

4

8

Hygiena a epidemiologie (OPvOPVZ- §28)

36

22

Intenzivní péče

312

237

Intenzivní péče v pediatrii

25

13

Intenzivní péče v pediatrii a neonatologii

0

0

Intenzivní péče v porodní asistenci

41

20

Klinická biochemie

71

12

Klinická genetika

12

6

Klinická hematologie a transfuzní služba

105

72

Komunitní péče v porodní asistenci

6

0

Mikrobiologie

41

6

Ochrana a podpora veřejného zdraví (OPvLMPLP - §26)

0

5

Organizace a řízení ve zdravotnictví

139

22

Ošetřovatelská péče v dětské a dorostové psychiatrii

0

0

Ošetřovatelská péče v geriatrii

1

0

Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech

150

60

Ošetřovatelská péče v interních oborech

123

78

Ošetřovatelská péče v pediatrii

109

58

Ošetřovatelská péče v psychiatrii

88

36

Ošetřovatelská pediatrická péče v klinických oborech

0

0

Perioperační péče (VS - §5)

73

22

Perioperační péče (DS - §5a)

0

0

Perioperační péče (PA -§6)

0

0

Příprava radiofarmak

0

0

Specifické lékárenské činnosti

19

2

Toxikologie

2

0

Transfuzní služba

1

0

Urgentní medicína

69

14

Vyšetřovací metody v ochraně a podpoře veř. zdraví

1

0

Výživa dospělých a dětí

8

0

Zdravotnické prostředky

44

10

Zobrazovací a ozařovací technologie v nukleární medicíně

11

4

Zobrazovací a ozařovací technologie v radioterapii

12

9

Zobrazovaní technologie v radiodiagnostice

52

32

 

Nejbližší akce


01.02.2020 - 29.02.2020
E-learning aprobační zkouška - Oš ...
Elearningový kurz
01.02.2020 - 29.02.2020
Kurz češtiny pro všeobecné a prak ...
Elearningový kurz
01.02.2020 - 29.02.2020
Kurz pro praktické sestry - přípr ...
Elearningový kurz
Upraveno: 05.11.2019 11:44