zaregistrovat se

Evidence zařazených uchazečů do SV

Počty zařazených do evidence specializačního vzdělávání (SV) v oborech dle NV č. 31/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů ke dni 01.7.2019

Obory specializačního vzdělávání

Počty žádostí o SV zařazených v evidenci

Odklady
2014 - 2018

Alergologie a klinická imunologie

32

3

Aplikovaná fyzioterapie

48

72

Cytodiagnostika

7

0

Domácí péče a hospicová péče (VS - §5)

3

0

Domácí péče a hospicová péče (DS - §5a)

0

0

Ergoterapie pro děti

10

0

Ergoterapie pro dospělé

3

7

Fixní a snímatelné náhrady

0

25

Histologie

15

6

Hygiena a epidemiologie (AOPVZ - §13)

4

8

Hygiena a epidemiologie (OPvOPVZ- §28)

30

20

Intenzivní péče

369

230

Intenzivní péče v pediatrii

31

11

Intenzivní péče v pediatrii a neonatologii

4

0

Intenzivní péče v porodní asistenci

41

14

Klinická biochemie

50

12

Klinická genetika

8

6

Klinická hematologie a transfuzní služba

88

69

Komunitní péče v porodní asistenci

6

0

Mikrobiologie

20

8

Ochrana a podpora veřejného zdraví (OPvLMPLP - §26)

26

1

Organizace a řízení ve zdravotnictví

123

22

Ošetřovatelská péče v dětské a dorostové psychiatrii

0

0

Ošetřovatelská péče v geriatrii

1

0

Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech

129

61

Ošetřovatelská péče v interních oborech

100

79

Ošetřovatelská péče v pediatrii

107

51

Ošetřovatelská péče v psychiatrii

71

37

Ošetřovatelská pediatrická péče v klinických oborech

0

0

Perioperační péče (VS - §5)

74

23

Perioperační péče (DS - §5a)

0

0

Perioperační péče (PA -§6)

0

0

Příprava radiofarmak

0

4

Specifické lékárenské činnosti

16

2

Toxikologie

3

0

Transfuzní služba

1

0

Urgentní medicína

52

14

Vyšetřovací metody v ochraně a podpoře veř. zdraví

1

0

Výživa dospělých a dětí

6

0

Zdravotnické prostředky

46

5

Zobrazovací a ozařovací technologie v nukleární medicíně

9

4

Zobrazovací a ozařovací technologie v radioterapii

17

9

Zobrazovaní technologie v radiodiagnostice

68

36

 

Nejbližší akce


01.08.2019 - 31.08.2019
E-learning aprobační zkouška - Sy ...
Elearningový kurz
01.08.2019 - 31.08.2019
Kurz pro praktické sestry - přípr ...
Elearningový kurz
01.08.2019 - 31.08.2019
E-learning aprobační zkouška - Oš ...
Elearningový kurz
01.08.2019 - 31.08.2019
Kurz češtiny pro všeobecné a prak ...
Elearningový kurz
01.09.2019 - 30.09.2019
Kurz pro praktické sestry - přípr ...
Elearningový kurz
Upraveno: 03.07.2019 06:43