zaregistrovat se

E-learning aprobační zkouška - Zdravotnický záchranář - 310-4/2021

event
e-learning: 15.07.2021 - 14.08.2021 e-learning: 01.10.2021 - 31.10.2021
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Zobrazit na mapě

cíl

Podání základní informace o komplexní problematice poskytování neodkladné péče a umožnění lépe se orientovat v požadavcích pro splnění písemných testů a ústní zkoušky.

určení

Zdravotnický záchranář

náplň

Úvod do studia - somatologie, zdravotní služby, základy psychologie, medicínské aspekty, první pomoc. Organizace ZZS, činnosti zdravotnického záchranáře, neodkladná péče u vybraných akutních stavů.

celoživotní vzdělávání přednemocniční e-learning
PŘIHLÁSIT SE (BĚŽÍ)
předpokládaná cena
2800 Kč

pořádá Úsek regulace nelékařských povolání
Jana Sedláčková Nomilnerová organizátor sekretariat.regulace@nconzo.cz 543559511
Františka Ertlová vedoucí kurzu
lektoři Vladimír Jarušek dle rozvrhu