zaregistrovat se

DÝCHÁNÍ V KONTEXTU CENTROVANÉ POSTURY - 862-833/2020

event
Jednorázová akce: 08.06.2020 - 09.06.2020
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Zobrazit na mapě

cíl

Využití nových rfyzioterapeutickýchpostupů v motorice dýchání.

určení

Fyzioterapeut, Lékař

náplň

Kurz řeší problematiku dýchání ve vztahu k posturalitě a lokomoci. Definuje dechovou funkci v kontextu vývojové kineziologie a základní kineziologické souvislosti mezi držením těla a dýcháním. V praktické rovině se řeší klinická diagnostika motoriky dýchání a možnosti terapeutických vstupů s cílem dosáhnout fyziologické koordinace dechových svalů a plné plicní ventilace. Součástí výuky je srovnání klasických dechových cvičení s možnostmi posturálně-reflexních vstupů.

poznámka

Akce je garantována ĆLK.

léčebná rehabilitace
PŘIHLÁSIT SE
předpokládaná cena
4700 Kč

pořádá Subkatedra fyzioterapie a ergoterapie
Jarmila Šindelková organizátor sindelkova@nconzo.cz 543559534
Zuzana Kapounová vedoucí kurzu
lektoři dle rozvrhu Pavel Švejcar