zaregistrovat se

DÝCHÁNÍ V KONTEXTU CENTROVANÉ POSTURY

event
12.06.2019 - 13.06.2019
place

určení

pro fyzioterapeuty a lékaře

náplň

Kurz řeší problematiku dýchání ve vztahu k posturalitě a lokomoci. Definuje dechovou funkci v kontextu vývojové kineziologie a základní kineziologické souvislosti mezi držením těla a dýcháním. V praktické rovině se řeší klinická diagnostika motoriky dýchání a možnosti terapeutických vstupů s cílem dosáhnout fyziologické koordinace dechových svalů a plné plicní ventilace. Součástí výuky je srovnání klasických dechových cvičení s možnostmi posturálně-reflexních vstupů.

poznámka

Akce je garantována ĆLK.

PŘIHLÁSIT SE
pořádá Sekretariát náměstka ředitele pro pedagogickou činnost
- organizátor
- vedoucí kurzu