zaregistrovat se

DIAGNOSTICKÉ METODY V NUKLEÁRNÍ MEDICÍNĚ - 865-858/2019

event
Teoretická část: 01.04.2019 - 05.04.2019 Zkouška: 26.09.2019 Zkouška: 27.09.2019
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Zobrazit na mapě

cíl

Získání zvláštní odborné způsobilosti.

určení

Radiologický asistent

náplň

Zobrazovací metody a postupy vyšetřování jednotlivých orgánů či orgánových skupin. Terapeutické aplikace otevřených zářičů. Hybridní zobrazovací systémy v nukleární medicíně. Kontrola kvality zobrazovacích systémů v nukleární medicíně. Anatomie v zobrazovacích metodách v nukleární medicíně. Patologie a fyziologie v zobrazovacích metodách v nukleární medicíně. Zpracování obrazových informací v nukleární medicíně. Specifika vyšetřování dětských a rizikových pacientů v nukleární medicíně. Radionuklidová diagnostika v hematologii, odběry biologického materiálu. Ochrana před vnější a vnitřní kontaminací.

poznámka

Akce je zařazena do projektu ,,Specializační vzdělávání, cesta k udržitelným a kvalitním službám ve zdravotnictví“, číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0006070. Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.Součástí certifikovaného kurzu je praktická část v rozsahu 7 týdnů na vlastním pracovišti a 2 týdny na pracovišti akreditovaného zařízení.Termín zkoušky bude určen.Aktuální seznam akreditovaných zařízení pro praktickou část vzdělávacího programu je zveřejněn na www.mzcr.cz

Nutné předpokladyodborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání radiologický asistent

celoživotní vzdělávání Projekt Specializační vzdělávání cesta k udržitelným a kvalitním službám ve zdravotnictví

pořádá Subkatedra radiologie
Jarmila Šindelková organizátor sindelkova@nconzo.cz 543559534
Květuše Oplatková vedoucí kurzu
dle rozvrhu lektor