zaregistrovat se

DIAGNOSTICKÉ METODY V NUKLEÁRNÍ MEDICÍNĚ - 865-5/2021

event
Teoretická část: 11.10.2021 - 15.10.2021
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Zobrazit na mapě

cíl

Získání vzláštní odborné způsobilosti k výkonu specifických činností

určení

Radiologický asistent

náplň

Zobrazovací metody a postupy vyšetřování jednotlivých orgánů či orgánových skupin. Terapeutické aplikace otevřených zářičů. Hybridní zobrazovací systémy v nukleární medicíně. Kontrola kvality zobrazovacích systémů v nukleární medicíně. Anatomie v zobrazovacích metodách v nukleární medicíně. Patologie a fyziologie v zobrazovacích metodách v nukleární medicíně. Zpracování obrazových informací v nukleární medicíně. Specifika vyšetřování dětských a rizikových pacientů v nukleární medicíně. Radionuklidová diagnostika v hematologii, odběry biologického materiálu. Ochrana před vnější a vnitřní kontaminací.

poznámka

pro radiologické asistenky, kteří v rámci projektu ESF absolvovali OM1 v oboru specializačního vzdělávání Zobrazovací a ozařovací technologie v nukleární medicíně

Nutné předpokladyOdborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání radiologický asistent.Pro posouzení splnění vstupních požadavků účastníka (§ 62 odst. (2) zákona č. 96/2004 Sb.), je nutné s přihláškou do certifikovaného kurzu vložit do svého uživatelského profilu elektronicky úředně ověřenou kopii dokladu o odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání (maturitní vysvědčení ze SZŠ nebo diplom z VŠ nebo diplom z VOŠ spolu s vysvědčením o absolutoriu).Elektronické úředně ověřené kopie, lze získat stejně snadno jako ty papírové na pobočkách České pošty nebo u notáře. Po vložení této kopie do Vašeho uživatelském profilu nebude třeba ji znovu dokládat v případě další účasti na kurzech.

ESF Projekt Vzdělávání pro praxi​
PŘIHLÁSIT SE
předpokládaná cena
0 Kč

pořádá Subkatedra radiologie
Jarmila Šindelková organizátor sindelkova@nconzo.cz 543559534
Květuše Oplatková vedoucí kurzu
dle rozvrhu lektor