zaregistrovat se

CHEMICKÉ LÁTKY A SMĚSI VE VZTAHU K OBORU HYGIENA PRÁCE V OOVZ

event
23.05.2018 - 24.05.2018
place

určení

pro odborné pracovníky KHS, event. ZÚ z oboru hygiena práce - pro zdravotnická povolání: odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví, asistent ochrany a podpory veřejného zdraví, lékař, jiný odborný pracovník, odborný pracovník v laboratorních metodách, zdravotní laborant, všeobecná sestra

náplň

Aktuální problematika REACH a nařízení CLP v návaznosti na kontrolní činnost z hlediska nakládání s NCHLaS a kontrol bezpečnostních listů a expozičních scénářů. Problematika biocidních přípravků. Poskytování první pomoci při nakládání s chemickými látkami a směsmi, vč.současných antidot a příkladů z praxe - informace potřebné pro kontrolu pravidel, bezpečnostních listů a provozních řádů. Krizová připravenost - hodnocení zdravotních rizik v životním prostředí se zaměřením na ovzduší. Problematika přípravků na ochranu rostlin.


pořádá Sekretariát náměstka ředitele pro pedagogickou činnost
- organizátor
- vedoucí kurzu