zaregistrovat se

BIOGRAFICKÝ MODEL PÉČE O KLIENTA

event
22.10.2018 - 24.10.2018 26.11.2018 - 28.11.2018
place

určení

pro všechny zájemce o uvedenou problematiku konceptu biografie klienta

náplň

Biografie - základ pro nové postupy v sociální péči: bazální stimulace, reminiscenční terapie, validační techniky, terapie prostředím a psychobiografický model prof. E. Böhma. Co to je a co není biografie klienta. Metody práce s biografií. Adaptace klienta versus adaptace instituce. Osobní biografie. Terapie prostředím. Práce ve skupinách, praktická demonstrace. Zahraniční exkurze.

poznámka

Součástí 3. části je zahraniční exkurze v domově pro seniory. Předpokládaná cena je za celý CK. Termín pro 3. část a závěrečný den bude sdělen studujícím 22.10.2018 při zahájení studia (pravděpodobně leden, únor 2019).


pořádá Katedra managementu
- organizátor
- vedoucí kurzu