zaregistrovat se

BAZÁLNÍ STIMULACE - 840-406/2020

event
Odborný modul 1: 09.09.2020 - 11.09.2020 Odborný modul 2: 30.09.2020 - 01.10.2020 Závěrečný den: 04.11.2020
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Zobrazit na mapě

cíl

získat specifické vědomosti a dovednosti z oblasti bazální stimulace

určení

Všeobecná sestra, Porodní asistentka, Ergoterapeut, Zdravotně-sociální pracovník, Zdravotnický záchranář, Fyzioterapeut, Logoped ve zdravotnictví

náplň

Teoretická a praktická část výuky je zaměřena na osvojení technik somatické, vestibulární, vibrační, orální, optické, auditivní, čichové a taktilně haptické stimulace dle konceptu Bazální stimulace. Integrován je také nácvik technik Bobath konceptu, facioorální stimulace, zacházení se spasticitou a navázání komunikace u lidí se změněnou schopností vnímání.

poznámka

Kurz se skládá ze dvou teoretických modulů a praktické části (2 dny praxe v MěN Ostrava).S sebou: teplé ponožky, sportovní volné oblečení, žínku, ručník, pleťové mléko, lžičku, deku. Karimatky zapůjčíme.

Nutné předpokladyPro posouzení splnění vstupních požadavků účastníka (§ 62 odst. (2) zákona č. 96/2004 Sb.), je nutné s přihláškou do certifikovaného kurzu vložit do svého uživatelského profilu elektronicky úředně ověřenou kopii dokladu o odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání (maturitní vysvědčení ze SZŠ nebo diplom z VŠ nebo diplom z VOŠ spolu s vysvědčením o absolutoriu).Elektronické úředně ověřené kopie, lze získat stejně snadno jako ty papírové na pobočkách České pošty nebo u notáře. Po vložení této kopie do Vašeho uživatelském profilu nebude třeba ji znovu dokládat v případě další účasti na kurzech.

bazální stimulace
odkazy
Informace o konverzi dokumentů od České pošty bližší informace o konverzi dokumentů od České pošty
launch otevřít
PŘIHLÁSIT SE
předpokládaná cena
11000 Kč

pořádá Katedra managementu
Alena Obstová organizátor obstova@nconzo.cz 543559517
Marie Malinková vedoucí kurzu
dle rozvrhu lektor