zaregistrovat se

ASISTENT OCHRANY A PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ - HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE - 851-647/2019

event
1. soustředění: 02.12.2019
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Zobrazit na mapě

cíl

získání specializované způsobilosti v oboru Hygiena a epidemiologie

určení

Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví

náplň

Dle vzdělávacího programu, který je zveřejněn na webových stránkách MZČR.

poznámka

Akce je zařazena do projektu ,, Vzdělávání pro praxi“, číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008163. Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Součástí specializačního vzdělávání je povinná praxe na akreditovaných pracovištích, jejich aktuální seznam zveřejňuje ministerstvo na www.mzcr.cz.Kurz bude otevřen při naplnění potřebného počtu účastníků pro realizaci SV. Termíny budou v takovém případě určeny a přihlášeným účastníkům včas sděleny, uvedený termín je termín možného zahájení.

Nutné předpokladyZařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání

specializační vzdělávání epidemiologie ochrana a podpora veřejného zdraví hygiena ESF Projekt Vzdělávání pro praxi​

pořádá Subkatedra ochrany veřejného zdraví
Petra Drápalová organizátor drapalova@nconzo.cz 543559585
Jitka Chmelíková vedoucí kurzu
dle rozvrhu lektor