zaregistrovat se

ASISTENT OCHRANY A PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

event
09.12.2019 - 13.12.2019
place

cíl

Získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického nelékařského povolání asistent ochrany a podpory veřejného zdraví (§13 zákona č.96/2004 Sb. v platném znění)

určení

pro pracovníky nemající způsobilost k výkonu nelékařského zdravotnického povolání asistent ochrany a podpory veřejného zdraví a splňující podmínku dle § 13 odst. 1c) zákona č. 96/2004 Sb. (absolutorium akreditovaného bakalářského studijního oboru nebo VOŠ studia přírodovědného, elektrotechnického nebo mat.- fyz. zaměření). O jeho absolvování je nutno doložit doklad

náplň

Teoretická část programu kvalifikačního kurzu: 1. týden - základní Zdravotnický modul 2.-4. týden - odborný modul Ochrana veřejného zdraví Praktická část programu - 4 týdny, probíhá na některém z pracovišť akreditovaných pro praktickou část vzdělávacího programu.

poznámka

Uvedená cena je za teoretickou část programu, bude upravena podle skutečného počtu účastníků. Při přihlašování je nezbytné zaslat organizátorce doklady o absolvování a výše uvedeném zaměření Bc. studijního programu nebo VOŠ studia. Kurz bude otevřen v případě udělení akreditace a naplnění potřebného počtu zájemců. Zařazení účastníci budou před otevřením kurzu zavčas informováni.

PŘIHLÁSIT SE
pořádá Sekretariát náměstka ředitele pro pedagogickou činnost
- organizátor
- vedoucí kurzu