zaregistrovat se

ERGOTERAPIE PRO DOSPĚLÉ

event
27.04.2019 20.05.2019 - 24.05.2019 02.09.2019 - 06.09.2019
place

určení

pro ergoterapeuty (EU projekt).

náplň

Právní problematika ve zdravotnictví. Moderní management v ergoterapeutické péči. Kvalita a bezpečí zdravotné péče. Interpersonální dovednosti ergoterapeuta. Edukace. průzkumné a výzkumné šetření v ergoterapii. Vybraná problematika veřejného zdrasví. Krizový management ve zdravotnictví.

poznámka

Akce je zařazena do projektu“ Vzdělávání pro praxi“, číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008163, který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.


pořádá Sekretariát náměstka ředitele pro pedagogickou činnost
- organizátor
- vedoucí kurzu